Nghệ An phát huy truyền thống đoàn kết, đạt nhiều kết quả tích cực
Bác Hồ về thăm lại ngôi nhà xưa ở làng Kim Liên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đoàn kết khi về thăm và làm việc tại Nghệ An năm 1957

Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung (tên khai sinh của Bác Hồ) mới 5 tuổi đã cùng gia đình rời quê nhà Nghệ An vào Huế. Năm 1901, khi mẹ mất, Nguyễn Sinh Cung cùng cha quay trở lại Nghệ An và đổi tên là Nguyễn Tất Thành. Năm 1906, Nguyễn Tất Thành lần thứ hai theo cha rời Nghệ An vào Huế. Từ đây, người thanh niên Nguyễn Tất Thành liên tục di chuyển vào phía Nam, vừa học tiểu học, vừa trau dồi chữ Hán, vừa học thêm tiếng Pháp. Sau đó, Người dạy học và bắt đầu tham gia các phong trào yêu nước. Ngày 5-6-1911, từ bến cảng Nhà Rồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và bôn ba khắp năm châu bốn bể suốt 30 năm. Đến năm 1941, Người mới về nước. Cách mạng Tháng Tám thành công, đất nước ta lại tiếp tục bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Mãi đến 14-6-1957, Bác Hồ mới có dịp về thăm quê hương lần thứ nhất, sau hơn 50 năm xa cách.

Quê hương nghĩa trọng tình cao

Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình!.

Trong lần đầu về thăm và làm việc tại quê nhà, tại buổi nói chuyện với hơn 3.000 đại biểu là cán bộ và nhân dân Nghệ An, điều Bác nhắc nhở đầu tiên chính là “đoàn kết”:

Chúng ta đoàn kết một nhà,

Ấy là nghĩa trọng, ấy là tình sâu.

Người nói: Trong kháng chiến, tỉnh nhà có hơn 8 vạn thanh niên vào bộ đội, hơn 1 vạn 5 ngàn dân quân du kích, hơn 1 triệu dân công phục vụ kháng chiến, trong đó có 96 đơn vị và cá nhân đã có thành tích vẻ vang và được Chính phủ khen thưởng... Do sự đoàn kết và cố gắng ấy mà tỉnh ta đã góp một phần xứng đáng vẻ vang trong cuộc kháng chiến thắng lợi…

Tại buổi nói chuyện này, Bác nêu lên mấy nhiệm vụ cụ thể:

1- Đồng bào ủng hộ việc sửa sai cho tốt, cho nhanh...

2- Đồng bào có tán thành xây dựng nhà máy và công trình thủy lợi không?...

3- Một điều nữa là phải tăng gia sản xuất và tiết kiệm...

4- Phải sẵn sàng để chống lụt, chống bão...

5- Tỉnh ta đã có truyền thống và có tiếng là có thuần phong mỹ tục. Chúng ta phải phát triển và giữ gìn thuần phong mỹ tục đó...

Cuối cùng, Người nhấn mạnh: Để làm những việc trên đây, chúng ta phải thật thà đoàn kết. Trong kháng chiến, trong cách mạng, nhờ đoàn kết mà chúng ta đã thắng lợi. Trong hòa bình, chúng ta nhất định phải đoàn kết để giành lấy những thắng lợi mới và lớn lao hơn. Đoàn kết lương giáo, đoàn kết Bắc Nam, đoàn kết đồng bào thiểu số và đồng bào Kinh, đoàn kết quân và dân.

Nghệ An phát huy sức mạnh đoàn kết, gặt hái nhiều thành công

Khắc sâu những di huấn của Người, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc Nghệ An luôn coi trọng và phát huy sự đoàn kết, đồng thuận trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Từ đó đạt được nhiều thành quả quan trọng trên mọi mặt.

Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 89.992 tỷ đồng, tăng 6,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,64 triệu đồng; thu ngân sách đạt 18.936 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 300/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 72,99% tổng số xã), 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 8,76% xã đạt chuẩn nông thôn mới), 7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ và đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên, giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu toàn quốc (5 huy chương quốc tế và khu vực, 81/102 học sinh giỏi quốc gia...), chất lượng đào tạo nghề nghiệp được nâng cao; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thông tin tuyên truyền được quan tâm, chú trọng, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị y tế công lập; duy trì, củng cố và phát triển, hoàn thiện các kỹ thuật cao trong khám và điều trị cho nhân dân; đẩy mạnh công tác truyền thông, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đã thực hiện nhiều đề tài, dự án nhằm phát triển sản phẩm hàng hóa đầu tư theo chuỗi giá trị; thúc đẩy đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo công nghệ ở doanh nghiệp; phát triển tài sản trí tuệ địa phương, bảo hộ và phát triển thương hiệu sản phẩm Nghệ An; hình thành quỹ đầu tư khởi nghiệp. Công tác báo chí, xuất bản có nhiều đổi mới; bảo đảm thông tin liên lạc trong mọi tình huống. Các hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm tổ chức dưới nhiều hình thức, phù hợp với tình hình dịch bệnh; hoạt động văn hóa cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; thể thao thành tích cao tiếp tục đạt kết quả tốt, phấn khởi; văn học, nghệ thuật phát triển đúng định hướng và có nhiều tác phẩm tốt. Đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, trong năm giải quyết việc làm cho 40.294 người (đạt 104,66% kế hoạch); giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,74%; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được quan tâm; chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình tuyến biên giới phía Tây, tuyến biển, vùng đặc thù, chủ động xử lý tốt các tình huống, giữ vững ổn định trên địa bàn; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, phá nhiều chuyên án, vụ án lớn... Tích cực mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các ngày lễ lớn... Tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, đề án... của Trung ương, Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ, đạt hiệu quả cao; thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, xếp loại cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng kết nạp đảng viên (năm 2021 kết nạp được 4.028 đảng viên). Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy... Đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác dân vận vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số; thực hiện tốt Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng 4.857 mô hình, điển hình dân vận khéo. Tổ chức thực hiện tốt Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 15 lượt công dân với 13 vụ việc, các cơ quan chức năng đã chỉ đạo giải quyết hoàn thành 12 vụ việc); công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp ủy, chính quyền, các ngành quan tâm thực hiện tốt, nhiều bức xúc của người dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, đặc biệt là nâng cao chất lượng nội dung kỳ họp, chất lượng công tác giám sát (HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức 4 kỳ họp, thông qua 82 nghị quyết); công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri; giám sát, đôn đốc giải quyết các nội dung, vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân được nhiều cử tri quan tâm. UBND các cấp cụ thể hóa và triển khai kịp thời các nghị quyết, chủ trương của Đảng; bám sát nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp điều hành của Chính phủ và lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ và hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp tích cực triển khai các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo; tổ chức tốt các hoạt động Tết vì người nghèo năm 2021; kêu gọi, quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, quỹ phòng chống dịch COVID-19, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện bảo đảm kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức thành công đại hội Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Quan tâm giải quyết các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên thông qua chương trình đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Trải qua 65 năm thực hiện lời căn dặn về đoàn kết của Bác Hồ trong phát biểu nhân chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An (năm 1957), Đảng bộ, quân và dân Nghệ An luôn phấn đấu, nỗ lực phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng vẻ vang của con người xứ Nghệ, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, từng bước vươn lên, đạt nhiều thành tựu to lớn, đóng góp tích cực vào thành tích chung của đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất