Đảng uỷ Công an Trung ương: Đánh giá đúng thực chất mức độ phấn đấu của tập thể, cá nhân


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tập trung đánh giá khánh quan, toàn diện tình hình, kết quả việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương về công tác đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên trong nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới, đồng thời, tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020 và trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2021.

Nhìn chung, công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng uỷ Công an Trung ương đã quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch, giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Việc kiểm điểm tập thể và cá nhân cơ bản đã gắn với nhau. Kết quả kiểm điểm, đánh giá đã phản ánh đúng thực chất hơn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng và việc rèn luyện, phấn đấu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, giúp các cấp ủy đánh giá đúng tình hình, kịp thời để ra các nội dụng, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế. Sau kiểm điểm hầu hết các tập thể và cá nhân đã tiến hành bổ sung, chỉnh sửa báo cáo kiểm điểm, bản tự kiểm điểm và đề ra biện pháp sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Kết quả xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên đã thể hiện được vai trò là cơ sở để thực hiện công tác cán bộ, giúp cấp ủy chủ động trong công tác nhân sự, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên được các cấp ủy quan tâm thực hiện nghiêm túc, góp phần động viên, khích lệ tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân như: một số cấp ủy còn biểu hiện thiếu nghiêm túc, mang nặng tính hình thức, chưa đảm bảo quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn trong kiểm điểm, đánh giá; nội dung kiểm điểm của một số cấp ủy thiếu tính chiến đấu, chưa gắn với chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, chưa đúng chủ thể kiểm điểm; nội dung tự kiểm điểm cá nhân của nhiều cán bộ, đảng viên chưa sâu; một số cấp ủy, tổ chức đảng còn biểu hiện chạy theo thành tích, vượt tỷ lệ quy định; việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên có thành tích đột xuất còn rất ít,…

Theo báo cáo tổng kết của Đảng uỷ Công an Trung ương, nhiệm kỳ vừa qua, có 490 lượt TCCSĐ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 1.637 lượt TCCSĐ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 296 lượt TCCSĐ “Hoàn thành nhiệm vụ”, 17 TCCSĐ “Không hoàn thành nhiệm vụ”, không có TCCSĐ bị xử lý kỷ luật.

Đối với các đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc, có gần 2.100 lượt được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được khen thưởng tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu; trên 10.000 lượt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trên 1.800 lượt “Hoàn thành nhiệm vụ”; 70 chi bộ “Không hoàn thành nhiệm vụ” (trong đó 3 chi bộ bị xử lý kỉ luật).

Xuyên suốt nhiệm kỳ có gần 17.000 lượt đảng viên xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" được khen thưởng, trên 210.000 lượt đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, gần 50.000 lượt đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ”, có 1.673 đảng viên “Không hoàn thành nhiệm vụ” (1.227 trường hợp bị xử lý kỷ luật khiến trách, cảnh cáo hoặc cách chức; một số trường hợp khai trừ Đảng do vi phạm tư cách, vi phạm pháp luật).

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, có 974 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng; 59 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.


Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương nhận định, trong thực tế vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên “nghĩ khác, nói khác”, “nói khác, làm khác” hoặc “nói mà không làm”. Nhiều trường hợp cán bộ, đảng viên bình bình, thiếu quyết đoán trong công tác lại được đánh giá cao, ngược lại có những cán bộ, đảng viên năng động, dám nói thẳng, nói thật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì không được nhận xét đánh giá cao.

“Chính vì vậy, cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò rất quan trọng của công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Mục đích của công tác này là làm cho tổ chức đảng “trong hơn, mạnh hơn”, cho con người đảng viên “mạnh hơn, sáng hơn”. Mục đích này đòi hỏi công tác kiểm điểm, đánh giá luôn luôn phải đúng, thực chất, tức đánh giá đúng thực chất mức độ phấn đấu của tập thể, cá nhân. Đây là việc làm hết sức khó khăn và nhạy cảm”, đồng chí Tô Lâm khẳng định

Đại tướng Tô Lâm cũng yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng cần mở rộng dân chủ và tạo môi trường lành mạnh, đoàn kết trong sinh hoạt đảng. Đảng viên cần nghiêm túc thực hiện triệt để chế độ tự phê bình, phê bình, tích cực đấu tranh bảo vệ cái đúng, cái tốt, phê phán việc làm chưa đúng, mang biểu hiện tiêu cực, suy thoái. Kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, buông lỏng sự chỉ đạo, hạ thấp, chiếu cố tiêu chuẩn trong xếp loại chất lượng. Lấy kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm là căn cứ quan trọng để thực hiện công tác cán bộ. Đồng thời, phải làm tốt công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, tăng cường khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề.

Bên cạnh đó, cần đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu nêu gương của cấp uỷ, trước hết là đồng chí bí thư cấp uỷ trong công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên và thực hiện công tác này đúng quy trình, quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. “Nắm chắc tình hình hoạt động của cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết dứt điểm từ sớm, “không để vi phạm nhỏ, tích tụ thành sai phạm lớn” dẫn đến bị kỷ luật, vừa gây thiệt hại cho Đảng, cho ngành, vừa mất cán bộ”, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu.

Đại tướng Tô Lâm trao Bằng khen cho các đảng viên có thành tích xuất sắc.

Đợt này, Đảng uỷ Công an Trung ương cũng tiến hành tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2021 cho 59 đảng viên; tặng Cờ Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020 cho 4 đảng bộ cấp trên cơ sở; tặng Bằng khen Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020 cho 2 đảng bộ cấp trên cơ sở; tặng Bằng khen Đảng bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm 2015-2020 cho 10 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương; tặng Bằng khen TCCSĐ đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm 2015-2020" cho 13 TCCSĐ trực thuộc đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở; tặng Bằng khen tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm 2015-2020" cho 9 TCCSĐ trực thuộc đảng ủy cơ sở; tặng Bằng khen "đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2015-2020" cho 321 đảng viên; tặng Bằng khen cho 3 đảng viên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tại Hội nghị, Ban tổ chức tiến hành trao khen thưởng cho đại diện một số tập thể, cá nhân.

Đại diện các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng tại Hội nghị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất