Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh và Sở Nội vụ ký quy chế phối hợp tăng cường công tác xây dựng Đảng
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiêp tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đình Hải và Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa ký Quy chế phối hợp trước sự chứng kiến của cán bộ 2 cơ quan.

Những năm qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh và Sở Nội vụ đã có sự phối hợp trao đổi thông tin các vấn đề, lĩnh vực của từng cơ quan, đơn vị; cung cấp thông tin trên các lĩnh vực, đặc biệt là về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh; nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới để phối hợp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan, hai bên thống nhất ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất các nội dung, phạm vi, phương pháp trong thực hiện quy chế phối hợp trên cơ sở tạo điều kiện để mỗi bên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, các nội dung liên quan trong công tác cải cách hành chính, văn hóa công vụ, công tác dân vận trong cơ quan nhà nước; thực hiện nhiệm vụ chính trị; quản lý cán bộ, công chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua giữa Đảng ủy Khối và Sở Nội vụ. Đồng thời đề nghị trên cơ sở Quy chế phối hợp, thời gian tới hai cơ quan cần tập trung thực hiện tốt các nội dung theo quy chế; hằng năm, hai cơ quan sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế để rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung nhằm lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan trong thời gian tới, góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất