Lâm Đồng thực hiện thành công "mục tiêu kép"
Du khách xếp hàng vào tham quan vườn hoa TP. Đà Lạt. Ảnh: TTXVN.

Kiên cường vượt khó
Lâm Đồng triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến khó lường của thời tiết đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều mặt của đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân. Thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch, xây dựng các phương án, kịch bản điều hành và quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung triểu khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực. Với tinh thần quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra, Lâm Đồng đã đạt được nhiều thành tựu khá quan trọng và toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên. Ngành nông nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng khá 4,38% (tương đương mức tăng trưởng khi chưa có dịch COVID-19), khẳng định vai trò là trụ đỡ của kinh tế tỉnh Lâm Đồng. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,38%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,86% và khu vực dịch vụ chỉ đạt 99,02% so với cùng kỳ.

Năm 2020 số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 1.250 doanh nghiệp, tăng 13,63% so cùng kỳ. Trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 9.404 tỷ đồng, đạt 101,2% dự toán, tăng 8,4% so với cùng kỳ.

Hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở được củng cố phát triển, ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90,69% (vượt kế hoạch được giao). Chất lượng giáo dục nhất là giáo dục vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, hình thức dạy và học có nhiều đổi mới. Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam có những chuyển biến tích cực, nhiều giá trị văn hóa tốt đẹp được phát huy thể hiện rõ nét trong phòng chống bệnh COVID-19. Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện. Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; giữ vững quốc phòng an ninh; an toàn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.


Hướng đến phát triển bền vững
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định trong năm 2021, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu của cuộc CMCN lần thứ 4, xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới để vươn lên mạnh mẽ. Phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh: Đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của cả nước; đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước; tự cân đối ngân sách và có điều tiết nộp về ngân sách Trung ương và đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết cũng chỉ ra kinh tế Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở giữ vững, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất