Hà Nội kiểm tra, đôn đốc đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống

* Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO). Hiện nay, HANDICO có hơn 22.000 lao động, làm việc tại 70 đầu mối trực thuộc trên địa bàn cả nước. Đảng bộ HANDICO có 34 chi bộ, đảng bộ cơ sở với 1.431 đảng viên. Xác định 2011 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, Đảng bộ Tổng Công ty đã cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết của Đảng bằng 5 chương trình công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Trong quý I-2011, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đều đạt và vượt so với kế hoạch; tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 1.455 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch. Tổng Công ty đã thúc đẩy triển khai các dự án cấp bách như nhà ở cho người thu nhập thấp, ký túc xá sinh viên... Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó bí thư Thành ủy Ngô Thị Doãn Thanh yêu cầu: Đảng bộ Tổng Công ty hoàn thành việc quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đến 100% cán bộ, đảng viên, cụ thể hóa các chương trình công tác, bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời tập trung lãnh đạo công tác bầu cử, có biện pháp tuyên truyền, vận động để 100% cán bộ, đảng viên, công nhân viên tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, bầu đúng, bầu đủ.

* Làm việc với Đảng bộ Tổng Công ty Vận tải Thành phố Hà Nội về thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết 11 của Chính phủ và công tác chỉ đạo, lãnh đạo bầu cử, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh yêu cầu Đảng bộ sớm thực hiện các chương trình công tác để đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống một cách hiệu quả, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công nhân viên gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"… Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, Đảng bộ quan tâm lãnh đạo tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh để tránh tăng giá dịch vụ, chăm lo hơn nữa đến đời sống người lao động, từng bước nâng cao thu nhập, song song với việc tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan hoạt động.

* Đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn kiểm tra số 3 đã làm việc với Quận ủy Long Biên. Sau 3 tháng kể từ ngày đại hội Đảng bộ quận kết thúc, Long Biên đã xây dựng, triển khai 6 chương trình công tác toàn khóa tới các chi, đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Đến hết ngày 20-4, quận đã tổ chức 18 hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XI của Đảng tới 13 phường, khối nội chính, MTTQ và các chi, đảng bộ thuộc khối doanh nghiệp trực thuộc với hơn 9.000 đảng viên. Các cấp ủy của quận đã lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, 14/14 phường đã niêm yết công khai danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại 140 khu vực bỏ phiếu. Phó bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến yêu cầu Quận ủy Long Biên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ từ quận tới cơ sở. Đặc biệt là tổ chức thực hiện hiệu quả 6 chương trình công tác, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong thực hiện. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cuộc bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

* Làm việc tại Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội, Phó bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến yêu cầu Đảng bộ Cục Hải quan cần tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đồng thời, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy, cán bộ ở các đơn vị trực thuộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, công tác luân chuyển cán bộ. Trước mắt, Đảng bộ Cục Hải quan thành phố cần chỉ đạo các chi bộ, đơn vị thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo báo cáo, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội đã xây dựng các chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã được tổ chức cho gần 680 lượt cán bộ, đảng viên khối cơ quan trong 7 đảng bộ và chi bộ trực thuộc. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ đã được triển khai tích cực với nhiều nội dung. Hiện nay, Đảng bộ Cục Hải quan thành phố đang tập trung tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với công tác bầu cử, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, nhân viên tham gia bỏ phiếu.

* Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã làm việc với Đảng bộ quận Hoàng Mai về việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Chủ động triển khai nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp, đến nay Quận ủy Hoàng Mai đã xây dựng 5 chương trình hành động tập trung vào công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội; cải cách hành chính; quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch…

* Đồng chí Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tại huyện Từ Liêm. Huyện ủy Từ Liêm đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết đại hội XV Đảng bộ thành phố, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đến cán bộ chủ chốt. 16/16 xã, thị trấn và 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đại hội lần thứ XII của huyện, Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ thành phố và thông qua chương trình hành động của cấp ủy tới đội ngũ cán bộ, đảng viên...

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất