Hà Nội rà soát công tác phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Ngày 30-12-2009, UBND TP Hà Nội đã có Kế hoạch 175/KH-UBND phân công cụ thể nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tham gia phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Căn cứ theo nhiệm vụ được phân công, các sở, ngành, quận, huyện đã khẩn trương xây dựng kế hoạch của đơn vị mình, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho Đại hội.

Đến nay, các Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Công an, Thông tin-Truyền thông đã chuẩn bị các phương án bảo đảm về giao thông, an ninh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc y tế, vệ sinh môi trường, tuyên truyền cổ động, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô chào mừng Đại hội.

Nguồn: TTXVN

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất