Nâng cao chất lượng vận động trong đồng bào Khmer ở An Giang

Thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác vận động đồng bào Khmer, Tỉnh uỷ An Giang luôn phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cấp ủy xã nhằm nâng cao chất lượng của công tác vận động đồng bào Khmer.

Lãnh đạo các cấp tỉnh Bắc Ninh hướng về cơ sở, đối thoại với nhân dân

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiên nay,  các cấp ủy tỉnh Bắc Ninh đã chủ trương hướng mạnh về cơ sở, tham gia sinh hoạt định kỳ với các chi bộ ở khu dân cư, đối thoại và lắng nghe ý kiến của nhân dân, từ đó đề ra các chủ trương sát hợp và xử lý các vụ việc còn tồn đọng ở các địa phương, cơ sở.

Người uy tín - nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội của Hà Giang

Những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thông qua các chương trình, chính sách đầu tư, cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, kinh tế của tỉnh đã có bước phát triển rõ rệt, đời sống đồng bào các dân tộc được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững... Những kết quả này có sự góp công của người có uy tín, việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Hà Giang luôn được Trung ương đánh giá cao và có nhiều tỉnh bạn đến trao đổi kinh nghiệm.

Công tác dân vận của chính quyền các quận ở Hà Nội

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận (CTDV), Thành ủy Hà Nội coi trọng chỉ đạo CTDV của chính quyền các cấp nói chung và chính quyền quận nói riêng, nhờ đó, CTDV của chính quyền quận ở Hà Nội đã có chuyển biến tích cực.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất