Chuyện đóng góp sức dân xây dựng nông thôn mới ở Tân Châu

Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các thôn ở xã Tân Châu đã có nhiều cách làm sáng tạo với những kết quả thiết thực. Hầu hết các công trình văn hóa, dân sinh trên địa bàn đều do nhân dân tự nguyện đóng góp thực hiện.

Mô hình “Tổ nhân dân tự quản cộng đồng” ở Đồng Tháp

Mô hình “Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng” được xây dựng nhằm tăng cường tình đoàn kết, phát huy vai trò tự quản trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, an toàn, hạnh phúc, xây dựng khu dân cư tiến bộ, văn minh.

Niềm tin và kỳ vọng ở nhiệm kỳ mới

Những năm trở lại đây, kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai đã có nhiều khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 14,2%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống chỉ còn 15,7%, công nghiệp và xây dựng tăng lên 43,1%, dịch vụ là 41,2%. Góp sức vào thành tựu đó có vai trò hoạt động của các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Dân vận khéo về bảo vệ môi trường ở Nghĩa Lộ, Yên Bái

Xác định tiêu chí môi trường là tiêu chí khó trong lộ trình về đích xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020, bên cạnh chỉ đạo những giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường đã được triển khai, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) và các cấp ủy đã và đang lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo gắn với bảo vệ môi trường, phát huy hiệu quả tích cực.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất