Công tác dân vận của chính quyền các quận ở Hà Nội

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận (CTDV), Thành ủy Hà Nội coi trọng chỉ đạo CTDV của chính quyền các cấp nói chung và chính quyền quận nói riêng, nhờ đó, CTDV của chính quyền quận ở Hà Nội đã có chuyển biến tích cực.

Xây dựng nông thôn mới ở Yên Bái

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chương trình lớn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nông dân và nông thôn. Cùng cả nước, Tỉnh ủy Yên Bái đã tích cực chỉ đạo triển khai chương trình này. Sau hai năm, bộ mặt nông thôn nhiều nơi ở Yên Bái có nhiều khởi sắc.

Thực hiện cải cách hành chính ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Sau 2 năm triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Định và kế hoạch của Huyện ủy về cải cách hành chính, các cấp ủy đảng huyện Hoài Nhơn đã từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo bước chuyển biến về năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền; phát huy được vai trò giám sát của HĐND các cấp và tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Khi ý Đảng hợp lòng Dân

Về Quảng Lập, huyện Đơn Dương (Lâm  Đồng), xe ô tô bon bon trên những con đường mới. Đường đi lối lại giữa các thôn trong xã đều được bê tông hóa, lượn mình qua những vườn hoa, rau xanh trải dài. Cuộc sống khá giả của nhân dân xã thuần nông đang mở ra từng ngày dưới sắc trời Tây Nguyên xanh.

Trù phú ở một xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số

Xã Tân Thượng, huyện Di Linh (Lâm Đồng) người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 95% dân số. Năm 2008 về trước, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Song 3 năm trở lại đây, bộ mặt của xã dân tộc đã có thay đổi vượt bậc, nhiều Nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước đã đi vào thực tiễn đời sống của nhân dân.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất