Hội Cựu chiến binh TP. Pleiku tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
Đại hội Hội CCB TP.Pleiku lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017).

Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Pleiku hiện có hơn 3.000 hội viên, tăng gần 1.000 hội viên so với nhiệm kỳ III, có 318 hội viên được bầu vào cấp ủy 3 cấp. Tổ chức Hội từng bước được mở rộng, nhiệm kỳ qua đã phát triển 30 chi hội, trong đó có 25 chi hội ở làng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng tổng số chi hội hiện nay lên 216. Sau nhiều năm phát triển, Hội đã tập hợp được nhiều thế hệ từ cán bộ, chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB TP. Pleiku lần thứ IV, nhiệm kỳ (2007-2012), hoạt động của Hội đã đạt kết quả quan trọng:

Một là, đoàn kết, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị cơ sở.

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội, là trách nhiệm, đồng thời là nguyện vọng của hội viên. Các cấp hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kịp thời chỉ đạo, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên giữ vững vai trò, vị trí của Hội; kiên quyết và chủ động đấu tranh, ngăn chặn những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Hội đã tuyên truyền hội viên tích cực vận động gia đình người thân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, hương ước, quy ước ở địa phương nơi cư trú. Thường xuyên đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống Đảng, Nhà nước ta.

Hằng năm, Hội đã ký các nghị quyết liên tịch, kế hoạch phối hợp với công an, Ban chỉ huy Quân sự thành phố nhằm phối hợp hoạt động tăng cường giáo dục quốc phòng trong nhân dân. Hội là lực lượng nòng cốt, trung kiên của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa phương; chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên… Hội đã xây dựng, thành lập, duy trì thường xuyên 119 tổ với 910 hội viên trung kiên thường xuyên bám, nắm địa bàn với chủ đề “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn”. Hằng năm, Hội phát động phong trào “CCB TP. Pleiku nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”.

Hai là, động viên hội viên nêu cao ý chí, nghị lực, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, giúp nhau nâng cao đời sống.

Phong trào chăm lo giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp được các cấp hội rất quan tâm. Hiện nay toàn thành phố có 56,3% hội viên không được hưởng lương hưu và các chế độ chính sách. Nhưng với bản chất, truyền thống của người lính, với tinh thần chịu đựng gian khổ, không cam chịu cảnh đói nghèo và khả năng sáng tạo, các hội viên cựu chiến binh đã vươn lên, giúp nhau làm kinh tế. Đến nay, hầu hết đời sống hội viên được đảm bảo, trong đó có gần 58% hộ hội viên có mức sống khá, giàu; 100% chi hội và hội cơ sở xây dựng được quỹ hội để tổ chức thăm hỏi động viên nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, cho hội viên vay không tính lãi. Thời gian qua, hưởng ứng phong trào xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để xóa nhà dột nát cho hội viên nghèo do Tỉnh hội phát động, Hội CCB thành phố đã vận động đóng góp được hơn 120 triệu đồng, cùng Tỉnh hội hỗ trợ xóa được 10 ngôi nhà dột nát.

Hội đã động viên hội viên tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở có hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển văn hóa, xã hội ở địa phương. Tham gia hòa giải 268 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; vận động và đóng góp hàng trăm triệu đồng vào các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ khuyến học”, “Quỹ ủng hộ người nhiễm chất độc đi-ô-xin”… Tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hàng năm bình quân từ 97-98% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”.

Ba là, thường xuyên bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên.

Tham gia với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xét duyệt hồ sơ về các chế độ, chính sách liên quan đến cựu chiến binh. Những năm qua toàn thành hội có 170 hội viên được hưởng chế độ 142 đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; 267 hội viên hưởng chế độ chất độc đi-ô-xin. Đồng thời, phối hợp đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 1.165 lượt hội viên, 18 hội viên được giám định và hưởng chế độ thương binh, giới thiệu 85 hội viên được đi an dưỡng…

Các cấp hội đã tổ chức đi thăm và tặng quà được 825 lượt hội viên, người thân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hội viên là thương, bệnh binh nặng, bị nhiễm chất độc đi-ô-xin, trị giá 285 triệu đồng. Thăm, viếng, chia buồn và tổ chức tang lễ cho 124 hội viên qua đời đúng nghi thức, nghiêm trang, thắm tình đồng đội, tổng chi phí 23 triệu đồng, 19 cơ sở hội đã mua sắm được quân phục tiêu binh, quân kỳ và dụng cụ phục vụ tang lễ khi có hội viên qua đời.

Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tạo điều kiện cho hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng. Hiện nay, có 13 hội viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, 1,75% hội viên có thu nhập bình quân mỗi năm từ 50 triệu đồng trở lên (trừ chi phí), 56% hội viên có thu nhập từ 10 đến 50 triệu đồng/năm. 100% gia đình hội viên có điện thắp sáng, có tiện nghi hiện đại và dùng nước sạch, 100% có phương tiện đi lại, 11% có ô tô, máy kéo, máy xay xát.

Ngoài việc chăm lo về đời sống vật chất, Thành hội còn chủ động trong chăm lo về đời sống tinh thần cho hội viên với chủ đề “Cựu chiến binh thành phố sống vui, sống có ích”. 5 năm qua, Thành hội tổ chức nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, điển hình như: cuộc thi “Tuyên truyền viên giỏi về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hội thi văn hóa - thể thao CCB thành phố lần thứ II; tổ chức liên hoan “Tiếng hát CCB thành phố lần thứ III”… Qua đó phát hiện những hạt nhân văn hóa, văn nghệ của các cơ sở hội, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp hội.

Bốn là, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phong trào giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được Hội xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần giáo dục lòng yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Hằng năm, hội các cấp có chương trình phối hợp hoạt động với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, Hội đã tuyên truyền, giáo dục, nói chuyện truyền thống cho hàng chục ngàn lượt thanh, thiếu niên và học sinh, sinh viên ở các trường học, góp phần làm cho thanh, thiếu niên hiểu đúng, trân trọng và phát huy truyền thống của đất nước, địa phương trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian tới, Hội CCB TP. Pleiku tập trung làm tốt những nhiệm vụ, giải pháp sau:

1- Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017, đây là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp hội. Do đó, hội các cấp cần làm tốt công tác chuẩn bị, lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội hội CCB các cấp từ cơ sở đến cấp thành phố. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng tổ chức, cán bộ, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội thực sự vững mạnh, xứng đáng là đoàn thể chính trị - xã hội, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền. Tiếp tục phát huy “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Hội.

2- Giữ vững lập trường, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước; thường xuyên quán triệt và xác định rõ nhiệm vụ chính trị của Hội được quy định trong điều lệ, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động sát với từng nhiệm vụ, từng giai đoạn. Từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên. Các phong trào thi đua phải gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương và hướng mạnh về cơ sở. Chú trọng công tác phát triển hội viên.

3- Vận động hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp để giảm nghèo nhanh và xóa hộ nghèo bền vững, không để tái nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp; tiếp tục hưởng ứng phong trào, đóng góp quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để xóa nhà dột nát cho hội viên; tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Động viên hội viên phát huy vai trò gương mẫu của mình, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia có hiệu quả các phong trào ở địa phương, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần xây dựng môi trường, lối sống lành mạnh.

4- Duy trì chặt chẽ chế độ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Hội, kịp thời phát hiện, uốn nắn, phê bình những thiếu sót, khuyết điểm, những biểu hiện vi phạm Điều lệ Hội. Tiếp tục chỉ đạo các cấp hội phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và đạo đức lối sống lành mạnh cho thanh, thiếu niên, tích cực tham gia góp phần xây dựng và củng cố đoàn thanh niên ở cơ sở.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất