Những nhịp cầu nối ý Đảng - lòng Dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Về các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Pleiku (Gia Lai), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi sự thay đổi rõ nét của bộ mặt nông thôn mới hôm nay. Sự khởi sắc đó có một phần đóng góp quan trọng của những bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn là người dân tộc thiểu số... Mỗi người một cương vị, tuổi đời khác nhau nhưng trong mọi hoàn cảnh, đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, luôn gần dân, hiểu dân, nắm rõ tình hình địa phương, là nhịp cầu gắn kết giữa ý Đảng với lòng Dân.

Kinh nghiệm thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp ở Nghệ An

Nghệ An được Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ nguồn lực cho đầu tư phát triển; bên cạnh đó, tiềm năng để phát triển kinh tế còn lớn, cán bộ, nhân dân đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên. Thời gian qua, trên tinh thần “lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, qua các buổi tiếp xúc, đối thoại, có những vụ việc kéo dài nhiều năm, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở Nghệ An chỉ đạo giải quyết dứt điểm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân…

Gần dân

Muốn cho cán bộ, đảng viên gần dân, người dân có điều kiện kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ cần cụ thể hoá những quy định của Đảng và có những giải pháp ngăn chặn, xử lý những hiện tượng quan liêu, xa dân, ngại tiếp xúc, đối thoại với người dân. Muốn phát hiện, xử lý những hiện tượng như thế thì một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Sau 25 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, sáng tạo nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận và phát huy được sức mạnh toàn dân trong xây dựng và phát triển đất nước, là động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển, đổi mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ta đi giữa tình thương của Đảng

Đảng ta sinh vào mùa Xuân, Xuân mang sức sống cho Đảng, Đảng đưa đất nước tới những “mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi”. Mùa xuân đó được hợp thành bởi những nhành xuân tươi đẹp, với những đơm nụ, khai hoa của mỗi đảng viên. Khái niệm “vui Xuân, mừng Đảng” đã in đậm, khắc sâu trong tiềm thức của nhân dân, mãi mãi là nguồn cảm xúc mãnh liệt để mỗi người nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn trái ngọt mà Đảng mang lại cho cuộc sống hôm nay.

Tây Ninh: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở

Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền các cấp ở Tây Ninh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã phát huy hiệu quả, dần nâng cao chất lượng góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, huy động sức mạnh đoàn kết của toàn xã hội trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đổi mới tư duy trong phòng, chống dịch Covid-19

Tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường cả trong nước và trên thế giới, do đó chúng ta cần phải có chính sách, biện pháp phù hợp để phòng chống dịch, "thích ứng an toàn, linh hoạt" hoặc "sống chung" với dịch bệnh. Chúng ta phải đổi mới tư duy chống dịch, học cách thích nghi, không thể tiếp tục sử dụng các biện pháp cũ cho một tình huống mới...

Trọn một niềm tin

Trong 3 nhiệm kỳ Đại hội XI, XII, XIII, Ban Chấp hành Trung ương đều chọn Hội nghị lần thứ tư là hội nghị đầu mỗi khoá để bàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngay sau các hội nghị bàn về quy chế làm việc, công tác tổ chức, cán bộ. Có thể thấy việc này không phải ngẫu nhiên, mà rất lô-gic, có tính tiếp nối và hoàn thiện...

Nhiều hành động, chung ý chí (tiếp theo và hết)

COVID-19 là một kẻ thù tàng hình, lây lan nhanh, độc lực mạnh và có sức hủy diệt con người hàng loạt, gây rất nhiều đau thương, mất mát cho nhân loại. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh kéo dài, diễn biến khó lường, Chính phủ đã kịp thời có nhữn quyết sách phù hợp nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh được người dân đồng tình, ủng hộ. Trước cuộc chiến cam go, khốc liệt với kẻ thù vô hình nhưng rất nguy hiểm, hơn lúc nào hết, người đứng đầu Chính phủ cần thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, khả năng lãnh đạo để giúp Việt Nam sớm kiểm soát dịch bệnh, ổn định cuộc sống người dân.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất