Chi bộ khu 5 (phường Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh) làm tốt công tác phát triển đảng viên

Khu phố 5 nằm ở trung tâm phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, bám trục đường 18, có trên 570 hộ gia đình, chia thành 12 tổ dân, một số tổ dân nằm ở đồi, sườn đồi, đời sống sinh hoạt, đi lại gặp không ít khó khăn. Khoảng 60% số hộ là công nhân viên chức nhà nước, còn lại là nghỉ hưu theo chế độ và một số hộ gia đình làm nghề như: Cơ khí, bán hàng ăn uống và dịch vụ khác.

Bí thư chi bộ 17 năm liên tục được nhân dân bầu kiêm khu trưởng khu phố với số phiếu cao. Cách làm “Dân bầu, Đảng cử đáp ứng mong muốn nguyện vọng của nhân dân”. Phó Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Mặt trận khu phố cũng được các đoàn thể bầu chọn với sự đồng thuận cao.

Nhận thức việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường sức chiến đấu và đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, những năm qua chi bộ khu phố 5 thường xuyên làm tốt công tác này. Không chạy theo số lượng, việc phát triển đảng viên đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, không để lọt những người có động cơ không trong sáng vào Đảng… Chi ủy, chi bộ đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục với các đoàn viên, hội viên để nâng cao nhận thức, từ đó có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.

Để nâng cao nhận thức chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, chi ủy phân công các đảng viên chính thức, có kinh nghiệm, uy tín kèm cặp, hướng dẫn. Sinh hoạt chi bộ hằng tháng được giữ vững nền nếp và nội dung đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu nên các buổi sinh hoạt chi bộ ngoài việc bàn bạc chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, chi ủy còn giao nhiệm vụ cho các đảng viên đứng đầu các đoàn thể rà soát đoàn viên, hội viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn cho Đảng. Chi bộ chủ động rà soát nguồn cảm tình đảng đã học xong lớp nhận thức về Đảng để có kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Do đó, năm 2017, chi bộ đã kết nạp được 1 đảng viên, năm 2019 kết nạp được 2 đảng viên. Lực lượng đảng viên được tăng cường nên các đoàn thể, tổ dân phố luôn được kiện toàn đảm bảo năng lực lãnh đạo, sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Đoàn Hữu Bản – Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu và đồng chí Trần Hồng Duân - Phó Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Mặt trận khu phố cho biết: Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên và kiện toàn hệ thống chính trị nên công tác tuyên truyền, giáo dục các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương được tăng cường, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều thành tích. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh được duy trì đều đặn, công tác vệ sinh môi trường “Vì một Hạ Long xanh” được thực hiện hằng tuần. Việc vận động các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí giúp đỡ các gia đình chính sách và các cháu đặc biệt khó khăn có nhiều kết quả thiết thực. Công tác an ninh trật tự được tăng cường. Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đăng ký quân dự bị đảm bảo quân số 100%. Khu phố ngày càng đoàn kết, yên vui, khang trang, xanh, sạch, đẹp. Chính vì thế, suốt 17 năm liên tục chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất