Vĩnh Long thực hiện chính sách đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấnĐồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí có 50 năm tuổi đảng trở lên(17-5-2018). Ảnh: TL

Chủ trương hay

Cuối năm 2013, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long có 32.524 đảng viên, trong đó đảng viên công tác, sinh hoạt ở xã, phường, thị trấn là 21.016 đồng chí, chiếm 64,6% tổng số đảng viên của tỉnh. Trong số đảng viên ở xã, phường, thị trấn có hơn 4.742 đảng viên không có hưởng chế độ, chính sách (không được hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nươc như: trợ cấp hưu trí, mất sức lao động, thương binh, bệnh binh, chất độc da cam…), chiếm 22,6% tổng số đảng viên của đảng bộ xã, phường, thị trấn và chiếm 14,9% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Do điều kiện công tác, số đảng viên này không được hưởng chế độ chính sách, phần lớn có cuộc sống khó khăn. Theo thống kê, trong số 4.742 đảng viên có 26 đảng viên là hộ nghèo, 60 đảng viên là hộ cận nghèo, 213 đảng viên có Huy hiệu Đảng từ 40 năm trở lên.

Với mong muốn hỗ trợ, động viên những đảng viên này, góp phần để đảng viên an tâm công tác, cống hiến cho Đảng, năm 2014 Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành Kết luận 211-KL/TU ngày 12-5-2014 về “Thực hiện chính sách đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn không có hưởng chế độ chính sách”. Sau khi có Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND ngày 11-7-2014 Quy định mức trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên có Huy hiệu Đảng 40 năm trở lên và trợ cấp mai táng phí đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn không có hưởng chế độ, chính sách nhà nước quy định trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”. Theo đó, chính sách đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn không có hưởng chế độ, chính sách được tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh từ 1-8-2014. Sau 5 năm thực hiện đến nay, chính sách đã mang lại hiệu quả tích cực, ý nghĩa, ngày càng nhận được sự đồng tỉnh ủng hộ, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Ý nghĩa đẹp

Sau khi có chủ trương của Tỉnh ủy, định kỳ, sau mỗi đợt tặng Huy hiệu Đảng, ban tổ chức cấp ủy cấp huyện yêu cầu các đảng ủy cấp xã tiến hành rà soát đảng viên có Huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên không hưởng chế độ, chính sách ở cấp xã; hướng dẫn đảng viên khai lập thủ tục, hồ sơ gửi về cấp trên theo quy định. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiến hành thẩm định danh sách, hồ sơ các đối tượng, với thành phần tham gia thẩm định gồm đại diện lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy cấp huyện, lãnh đạo bảo hiểm xã hội, phòng lao động, thương binh và xã hội cấp huyện để bảo đảm các hồ sơ được đề nghị chính xác, đúng đối tượng.

Theo quy định, mức trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên có huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên gồm: Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, trợ cấp 0,4 mức lương cơ sở/tháng; Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, trợ cấp 0,5 mức lương cơ sở/tháng; Huy hiệu 55, 60 năm tuổi đảng, trợ cấp 0,7 mức lương cơ sở/tháng; Huy hiệu 65 năm tuổi đảng trở lên, trợ cấp 1,00 mức lương cơ sở/tháng. Đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn không có hưởng chế độ, chính sách được trợ cấp mai táng phí khi từ trần, hệ số 6,0 mức lương cơ sở/trường hợp.

Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 211-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tính đến 30-6-2019 Vĩnh Long đang chi trả trợ cấp hằng tháng cho 345 đảng viên với tổng số tiền chi trợ cấp trên 2,8 tỷ đồng. Cụ thể: Năm 2015: có 118 đảng viên được hưởng trợ cấp, với số tiền chi trợ cấp là 793 triệu đồng. Năm 2016 có 66 đảng viên được hưởng trợ cấp, số tiền chi trợ cấp 385,7 triệu đồng. Năm 2017 có 66 đảng viên được hưởng trợ cấp, số tiền 681,9 triệu đồng. Năm 2018 có 95 đảng viên được hưởng trợ cấp, tổng số tiền chi trợ cấp là 941 triệu đồng.

Mặc dù kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng của địa phương, hằng năm tỉnh đều dành nguồn ngân sách này để chia sẻ, động viên, giúp đỡ những đồng chí đảng viên này, với việc trợ cấp hằng tháng sẽ bớt đi gánh nặng chi tiêu cho gia đình, khi ốm đau, đỡ đần gia đình đảng viên trong những lúc khó khăn của cuộc sống hằng ngày.

Nhờ thực hiện nghiêm túc, khách quan, kịp thời, đúng đối tượng, chính sách đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn không có hưởng chế độ, chính sách ở Vĩnh Long đã mang lại những hiệu quả tích cực. Đó là việc làm thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đảng viên có nhiều đóng góp cho Đảng, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng và sự đồng tình của Nhân dân. Chính sách đã góp phần khuyến khích đảng viên ở xã, phường, thị trấn tiếp tục nâng cao ý chí, gương mẫu trong sinh hoạt đảng, tham gia cùng tổ chức đảng trong việc giáo dục thế hệ đảng viên trẻ và quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất