Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh Điện Biên
Đại tá Lê Công Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Chứng nhận giỏi cho các học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2018

Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020), Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của Trung ương; của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh về công tác tổ chức xây dựng đảng nói chung và nhiệm vụ phát triển đảng viên nói riêng đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, giúp cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ hơn về phương châm, tiêu chuẩn, điều kiện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Theo đó, hằng năm Đảng ủy Công an tỉnh đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, phân công cấp ủy viên phụ trách, chú trọng các khâu tìm và tạo nguồn quần chúng ưu tú, nhất là tạo “nguồn” quần chúng từ đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; đồng thời giao nhiệm vụ để rèn luyện, thử thách; tạo điều kiện để quần chúng ưu tú phát huy được năng lực, sở trường, từ đó giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, công tác đánh giá, phân tích chất lượng “nguồn” quần chúng tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên đều được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng ngay từ khâu giới thiệu “nguồn”.

Thông qua các phong trào thi đua quyết thắng, nhất là phong trào “Công an Điện Biên học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ”Đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; phong trào xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong CAND” và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng Công an... Qua đó, làm cho các quần chúng ưu tú được nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên. 

Với sự lãnh đạo của cấp ủy, cách làm bài bản, đúng quy trình, do vậy công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh Điện Biên trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả. Nhờ đó, số lượng đảng viên kết nạp năm sau cao hơn năm trước, chất lượng đảng viên được chú trọng. Sau khi kết nạp, các đảng viên đều thể hiện được bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng.

Đại tá Vũ Tiến Dũng, UVBTV, Bí thư Đảng bộ, Trưởng công an TP. Điện Biên Phủ cho biết: Nhiều đảng viên sau khi kết nạp Đảng đã phát huy tốt tính gương mẫu trong sinh hoạt, học tập và là nòng cốt trong các phong trào thi đua , đã khẳng định được vai trò của người đảng viên, góp phần xây dựng nên hình ảnh người chiến sỹ công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Do chú trọng phát triển đảng viên, số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm đều vượt chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra. Năm 2016, Đảng bộ Công an tỉnh kết nạp được 109 đảng viên (vượt 55,7%); năm 2017 kết nạp 135 đảng viên (vượt 92,8%); 6 tháng đầu năm 2018 kết nạp 118 đảng viên (vượt 68,5%). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp 362 đảng viên (vượt 3,5% mục tiêu kết nạp cả nhiệm kỳ). Tỷ lệ cơ cấu về độ tuổi giữa đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như chất lượng cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ cơ bản phù hợp, có đủ khả năng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Hiện nay, Đảng bộ Công an tỉnh có 32 tổ chức cơ sở Đảng (10 đảng bộ và 22 chi bộ cơ sở), có 44 chi bộ trực thuộc với 1.162 đảng viên (trong đó nữ 202 đồng chí, dân tộc thiểu số 347 đồng chí). Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, các chi, đảng bộ cơ sở luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách và giới thiệu quần chúng ưu tú có bản lĩnh chính trị và trình độ nghiệp vụ vững vàng cho Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ Công an tỉnh đã kết nạp được 118 đảng viên mới, đây chính là nguồn bổ sung quan trọng góp phần nâng cao chất lượng các tổ chức, cơ sở đảng. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng nguồn đảng viên mới, Đảng bộ Công an tỉnh đã mở 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 103 quần chúng ưu tú và 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 122 đảng viên mới, đạt và vượt chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra.

Với cách làm bài bản, sáng tạo và hiệu quả, sát với thực tế cơ sở, Đảng bộ Công an tỉnh đã bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Nghị quyết toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Có thể nói, hiệu quả rõ nét trong công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh đã có tác động tích cực, mạnh mẽ đến việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo sự bứt phá mới trong công tác đảm bảo ANTT.

Thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Công an Điện Biên học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy” theo tinh thần của Chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ của công an tỉnh, nhằm bảo đảm lực lượng xung kích, nòng cốt. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên yên tâm công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, đồng thời bồi dưỡng kết nạp những đoàn viên, thanh niên ưu tú vào Đảng, bổ sung đảng viên cho Đảng bộ Công an tỉnh.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất