Đảng bộ huyện Nậm Pồ đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên

         
Đảng ủy xã Nà Khoa (Nậm Pồ) họp triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến nhân dân.

3 tháng đầu năm 2017, Nậm Pồ đã kết nạp được 74 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.906 đồng chí, xóa tiếp được 2 bản “trắng” đảng viên. Trong số 74 đảng viên mới kết nạp trong quý I-2017, có 57 đảng viên mới được kết nạp là người dân tộc thiểu số, thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới của huyện. Qua số liệu kết nạp đảng viên, cho thấy các cấp uỷ đảng, nhất là ở cơ sở ngày càng quan tâm hơn đến quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên, người dân tộc thiểu số, là nữ ở địa bàn dân cư. Điển hình trong công tác phát triển đảng viên là đảng bộ các xã Nà Hỳ, Chà Nưa, Nà Khoa…

Đồng chí Ngô Xuân Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Nà Hỳ cho biết, hiện Đảng bộ có 128 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ trực thuộc, trong đó có 4 chi bộ bản, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ cơ quan xã. Trong 3 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ xã đã kết nạp được 8 đảng viên mới (đạt 100% kế hoạch năm), xóa được 1 bản “trắng” đảng viên. Do làm tốt công tác phát triển đảng viên, đội ngũ cán bộ ở đây được trẻ hoá, phần lớn có trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tương tự, Đảng bộ xã Nà Khoa từ đầu năm đến nay đã kết nạp được 4/9 đảng viên mới (đạt 44,4% chỉ tiêu năm nay), trong đó có 1 đảng viên là người của thôn, bản. Đảng bộ đã tiếp tục xóa được 1 bản “trắng” đảng viên. Theo đồng chí Thùng Văn Quân, Bí thư Đảng ủy xã Nà Khoa, các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tác động tích cực đến công tác phát triển đảng ở thôn, bản. Nhiều quần chúng gương mẫu, ý thức hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên, thuận lợi hơn trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở mỗi địa bàn dân cư.

Đồng chí Thùng Văn Siêng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên không chỉ giúp tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng ở cơ sở, mà còn góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng của toàn Đảng bộ. Điểm nổi bật là số lượng đảng viên mới kết nạp ở Nậm Pồ năm sau luôn cao hơn năm trước, trong đó đáng chú ý là việc thực hiện mục tiêu xóa thôn, bản “trắng” đảng viên theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 23-5-2016 của Tỉnh ủy Điện Biên về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020”. Đảng bộ các xã không những phấn đấu thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mà còn vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra.

Tuy nhiên, việc kết nạp đảng viên ở địa bàn dân cư, trong cán bộ thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, vùng dân tộc thiểu số hiện nay của huyện Nậm Pồ vẫn đang là bài toán khó. Trong đó có công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ do số đông thanh niên phải đi làm ăn xa, bên cạnh đó là sự hạn chế về trình độ học vấn, về nhận thức của một bộ phận thanh niên còn lại ở thôn, bản. Đây là thách thức không nhỏ cho công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên của huyện.

Thời gian tới, Huyện ủy Nậm Pồ tiếp tục quan tâm lãnh đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên, trong đó chú trọng tạo việc làm, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế do các tổ chức chính trị - xã hội triển khai để thu hút, tập hợp các đoàn viên, hội viên vào hoạt động, từ đó thử thách, rèn luyện nhằm phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên. Với phương châm kết nạp đảng viên mới phải đúng quy định của Điều lệ Đảng, sát với thực tế, hướng về cơ sở, Đảng bộ huyện Nậm Pồ phấn đấu hằng năm kết nạp 100 đảng viên mới, giảm từ 4-5 thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ. Đây là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất