Phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số ở Đảng bộ Phước Sơn (Quảng Nam)
Toàn cảnh Hội nghị Huyện ủy Phước Sơn lần thứ 9 (khóa XX) (3-2017).
Thôn Đăk Tủ là một trong những thôn bản vùng xa khó khăn nhất của xã vùng cao Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Toàn thôn hiện có 87 hộ dân với khoảng trên 320 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Bhnong. Những năm trước, cuộc sống của người dân trong thôn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhiều năm liền chi bộ thôn không kết nạp được đảng viên mới. Nhận thức rõ được những khó khăn của địa phương, từ năm 2015 đến nay, chi bộ thôn đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, qua đó, củng cố hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thôn. Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, chi uỷ, lãnh đạo thôn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để quần chúng hiểu rõ ý nghĩa, trách nhiệm khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể của thôn trong việc giới thiệu, giúp đỡ, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Ngoài ra, chi uỷ của thôn còn phân công đảng viên chính thức có kinh nghiệm, uy tín để giúp đỡ các quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu, rèn luyện; chỉ đạo các đoàn thể của thôn đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó phát hiện đoàn viên, hội viên tiêu biểu giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng để kết nạp...

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác phát triển đảng viên của thôn Đăk Tủ đã có những tiến triển. Từ năm 2015 đến nay, chi bộ thôn đã kết nạp được 7 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 16 đồng chí. Những đảng viên là người DTTS mới được kết nạp đều thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, gương mẫu tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhờ vậy, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn đã giảm đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Nhiều hộ dân từ chỗ chỉ biết trông chờ vào trợ cấp của Nhà nước đến nay đã biết vươn lên phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng.

Không chỉ riêng thôn Đăk Tủ, tại 66 thôn, bản làng thuộc 12 xã, thị trấn của huyện vùng cao Phước Sơn cũng có nhiều chuyển biến trong công tác phát triển đảng viên. Đồng chí Lê Tấn Liêm, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ cho biết: Với đặc thù địa phương có trên 80% là người DTTS nên trong công tác phát triển đảng viên, Phước Sơn rất chú trọng đến các đối tượng quần chúng ưu tú là người DTTS. Hằng năm, Ban Tổ chức đều tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ sở đảng trong việc phát triển đảng viên. Trong đó, xác định rõ chỉ tiêu phát triển đảng viên là người DTTS để phấn đấu thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở tích cực tuyên truyền để đồng bào DTTS hiểu đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đối với các chi bộ thôn, bản làng có ít đảng viên là người tại chỗ thì cấp uỷ phân công các đồng chí uỷ viên phụ trách đến từng chi bộ để trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong phát triển đảng viên…

Với các giải pháp phù hợp đặc thù của từng địa phương, đến nay công tác phát triển đảng viên của huyện Phước Sơn đã có những tiến triển tích cực. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ người DTTS ở các thôn, bản làng vùng sâu, vùng xa của huyện ngày càng tăng về số lượng, có nhiều chuyển biến tiến bộ về chất lượng. Trong năm 2016, toàn huyện đã kết nạp mới 84 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên 1.978 người; trong đó 1.476 đảng viên là người DTTS. Đội ngũ này thực sự trở thành cầu nối, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo đồng bào, giúp bà con các dân tộc trong huyện ngày càng tin tưởng và một lòng đi theo Đảng, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất