Về việc xét tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng

Ngày 25-7-2016, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Quy định số 29-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, trong đó đã quy định việc tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng. Để thi hành Quy định trên, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc xét tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng như sau:

- Tính đến ngày 25-7-2016 (ngày ban hành Quy định số 29-QĐ/TW), đảng viên có đủ 45 tuổi đảng đến dưới 50 tuổi đảng (tính theo tháng) được xét tặng Huy hiệu 45 tuổi đảng.

- Đảng viên đã từ trần trước ngày ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW (ngày 20-9-2016) mà lúc còn sống đã có đủ 45 tuổi đảng (tính theo tháng) theo quy định tại Điểm 27.3a Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thì được xét tặng Huy hiệu 45 tuổi đảng.

- Không đặt vấn đề tặng, truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng đối với những đảng viên đã nhận Huy hiệu đảng có số năm tuổi đảng cao hơn và những đảng viên đến trước ngày 25-7-2016 đã có đủ 50 năm tuổi đảng.

- Về số Huy hiệu 45 năm tuổi đảng: Số Huy hiệu 45 năm tuổi đảng gồm ký hiệu của đảng bộ trực thuộc Trung ương (nêu trong Quy định số 01-QĐ/TCTW  ngày 26-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương) và chữ số nằm trong cụm số gồm 6 chữ số và chữ E ở đầu cụm số.

Căn cứ vào nội dung trên, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức xét tặng, truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng cùng với các huy hiệu đảng khác cho đảng viên trong đảng bộ.

Hồng Phúc

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất