Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương 192 bí thư chi bộ tiêu biểu
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.
Các bí thư chi bộ được tuyên dương bình chọn từ 5.971 bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối; là những người tiêu biểu về đạo đức, lối sống, về tinh thần trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh và trong công tác xây dựng đảng. Họ là những người năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tâm huyết với nhiệm vụ, chăm lo tốt đời sống tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp; luôn duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.


Tại hội nghị, các bí thư chi bộ đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng chi bộ, lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Khẳng định sẽ luôn nêu gương, mẫu mực lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xứng đáng là những tấm gương bí thư chi bộ tiêu biểu; tiếp tục triển khai quyết liệt thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Khối và các tập đoàn, tổng công ty, các ngân hàng, đơn vị trong Khối đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao Đảng ủy Khối đã thường xuyên chăm lo công tác xây dựng đảng, quan tâm tới việc bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cấp ủy cơ sở, nhất là các đồng chí bí thư chi bộ.

Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn các bí thư chi bộ tiếp tục là hạt nhân của phong trào thi đua, biến quyết tâm và lòng nhiệt tình thành hành động cụ thể; sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tìm tòi những giải pháp phù hợp, có tính đột phá để phát huy những thành quả đã đạt được, cùng với cấp ủy lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục lãnh đạo, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị, từ 192 bí thư chi bộ được tuyên dương, cần tổng hợp xây dựng mẫu hình bí thư chi bộ giỏi trong khối doanh nghiệp Trung ương; tiếp tục lựa chọn, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến là các chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc, cán bộ quản lý giỏi và công nhân lành nghề để ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương lao động góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cùng với tuyên dương, khen thưởng, các cấp ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nghiên cứu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong doanh nghiệp nhà nước, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn đấu tranh với những hành vi tiêu cực trong và ngoài doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng lưu ý, trong tình hình hiện nay, cần đặc biệt chú trọng làm tốt các nội dung: Mỗi cán bộ, đảng viên phải tăng cường rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư công, đất đai, tài nguyên, khoáng sản... Tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục ngay những lỗ hổng, hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ mà chúng ta đã thấy ở một số doanh nghiệp nhà nước vừa qua, là bài học sâu sắc, thấm thía trong công tác quản lý cán bộ hiện nay. Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp cần làm tốt công tác phát hiện, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ và nhất là đội ngũ bí thư chi bộ; quan tâm công tác đào tạo, coi trọng bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm xử lý các tình huống ở cơ sở. Cần chú ý chăm lo và chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận. Cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nghiêm Quy định số 55 của Bộ Chính trị ngày 19-12-2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất