Đảng ủy VietinBank tổ chức lớp bồi dưỡng đảng viên mới
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng tại điểm cầu chính.

Lớp bồi dưỡng bằng phương pháp trực tuyến  tại 11 điểm cầu: Điểm cầu chính tại Chi nhánh (CN) Đống Đa, các điểm cầu CN thành phố Hà Nội, CN Ba Đình, CN Hoàng Mai, CN Bắc Hà Nội, Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, CN Thừa Thiên Huế, CN Quảng Trị, CN Quảng Bình, CN Vân Đồn, Phòng Phê duyệt tín dụng thành phố Hò Chí Minh.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VietinBank nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng chính trị nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và nắm được đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới cho các đảng viên mới. Đồng chí Trần Kiên Cường mong muốn qua lớp bồi dưỡng này, các học viên sẽ có động lực để tiếp tục phấn đấu vươn lên, thể hiện vai trò và trách nhiệm cao của người đảng viên trong các hoạt động cũng như trong phong trào thi đua của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; rèn luyện, xây dựng đạo đức tác phong lối sống; đoàn kết và gắn bó với tập thể, vì mục tiêu chung duy trì tốc độ tăng trưởng cao, phấn đấu xây dựng VietinBank trở thành ngân hàng thương mại lớn, uy tín, thương hiệu mạnh tại Việt Nam và ngang tầm khu vực.

Trong 3 ngày (từ ngày 11 đến 13-3-2016), các học viên được tiếp cận 9 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội...

Việc tổ chức thành công lớp bồi dưỡng đảng viên mới bằng phương pháp trực tuyến góp phần tiết giảm thời gian, chi phí tổ chức lớp học, đồng thời đưa công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đảng viên dự bị thuộc Đảng ủy VietinBank đi vào nền nếp, bài bản.

Đinh Quang

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất