Cán bộ trẻ phải có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn


PV:
Là đại biểu trẻ tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cảm xúc của đồng chí như thế nào khi tham dự sự kiện trọng đại này?


Đồng chí Tiêu Hồng Phúc: Là đại biểu trẻ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tôi rất vinh dự, tự hào vì được tham dự một sự kiện chính trị trọng Đại của đất nước, ý thức được trách nhiệm và trọng trách của mình trong tham gia đóng góp, biểu quyết các vấn đề quan trọng tại Đại hội.

 

PV: Là đảng viên trẻ tham dự Đại hội, đồng chí có mong muốn điều gì qua Đại hội lần này?


Đồng chí Tiêu Hồng Phúc: Đại Hội của Đảng lần này, theo tôi diễn ra vào thời điểm hết sức ý nghĩa là đất nước chúng ta trải qua 30 năm đổi mới. Tôi mong muốn trên cơ sở đánh giá lại kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 và tổng kết thành tựu đạt được của đất nước qua 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội sẽ thảo luận và quyết định những chủ trương, đường lối quan trọng để tiếp tục lãnh đạo đất nước vững bước tiến lên trên con đường hội nhập, kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, chế độ mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đồng thời, mong muốn các đại biểu dự Đại hội với trọng trách, tinh thần xây dựng đất nước và niềm tin vào Đảng sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài để bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII, bầu vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước để lãnh đạo đất nước, lãnh đạo dân tộc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

 

PV: Đồng chí suy nghĩ thế nào về đội ngũ đảng viên, cán bộ trẻ hiện nay. Và mong muốn của đồng chí về đội ngũ này?


Đồng chí Tiêu Hồng Phúc: Theo suy nghĩ của tôi thì đội ngũ đảng viên, cán bộ trẻ hiện nay luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào đường lối đổi mới của đất nước. Có ý thức phấn đấu rèn đức, luyện tài để tham gia đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi nghĩ là một cán bộ trẻ, phải xác định rõ mục tiêu lý tưởng của mình, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, thường xuyên ra sức rèn đức, luyện tài để xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, góp công sức dựng xây đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu, không phụ lòng mong mỏi của Đảng, Bác Hồ và Dân tộc.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất