Bốn kinh nghiệm phát triển đảng viên ở Đảng bộ quận Hồng Bàng
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng làm việc với Quận ủy Hồng Bàng về tình hình thực hiện công tác phát triển đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Nhiều kết quả quan trọng

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XXII Đảng bộ quận đến nay, Hồng Bàng kết nạp được 833/1.000 đảng viên mới, bằng 83,3% chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra; trung bình hằng năm vượt 13,5% kế hoạch; 9 tháng đầu năm 2018 đã kết nạp được 158 đảng viên, bằng 79% kế hoạch của quận, bằng 69,6% kế hoạch của Thành ủy giao. Trong đó, phải kể đến công tác kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, đạt kết quả quan trọng, từ năm 2016 đến nay, đảng bộ quận kết nạp được 100 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, bằng 17,2% tổng số đảng viên được kết nạp trong toàn Đảng bộ quận. Đặc biệt có 20 tổ chức đảng thành lập theo Nghị quyết số 28-NQ/TU, đến nay đã kết nạp được 66 đảng viên mới. Chất lượng đội ngũ đảng viên được kết nạp trong những năm qua luôn được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. 98% đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng trở lên. Nhiều đảng viên sau khi được kết nạp vào Đảng, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành đã khẳng định phẩm chất, năng lực, phát huy tốt tác dụng, được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương và tạo được uy tín với quần chúng.

Đồng chí Trần Quang Tuấn, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hồng Bàng tặng ảnh Bác Hồ cho Chi bộ Trường mầm non tư thục Sunrise.

Với tư duy đổi mới, khoa học trong lãnh đạo, chỉ đạo, Quận ủy Hồng Bàng đã mạnh dạn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 trong công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy với 46 quy trình (gồm 6 quy trình chung, 21 quy trình công tác tổ chức xây dựng đảng, 6 quy trình công tác tuyên giáo, 4 quy trình công tác kiểm tra, giám sát; 2 quy trình công tác dân vận và 7 quy trình công tác văn phòng). Trong đó quy trình kết nạp đảng viên mới (QT-TC.07) với 5 bước, từ tiếp nhận hồ sơ đến khi tổ chức kết nạp, hoàn thành khai lý lịch và phiếu đảng viên, tổng thời gian là 60 ngày (Tiếp nhận hồ sơ – Thụ lý hồ sơ – Báo cáo – Xét duyệt – Kết thúc hồ sơ) đã đem lại những hiệu quả quan trọng, giúp cán bộ, công chức, viên chức tổ chức việc hướng dẫn, thẩm định, trình duyệt và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết thủ tục các thủ tục nhanh chóng, đúng thời gian (trước đây không xác định được thời gian; mỗi kỳ họp Ban Thường vụ xét duyệt khoảng từ 8 – 10 hồ sơ, đến nay có thể xét duyệt từ 25 – 30 hồ sơ).

Bên cạnh đó, việc xây dựng và thực hiện các quy trình nghiệp vụ nói chung và quy trình Kết nạp đảng viên mới nói riêng giúp cho Ban Thường vụ Quận ủy, thủ trưởng các đơn vị và cán bộ nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quy trình, xác định ranh giới trách nhiệm trong nội bộ đơn vị và giữa đơn vị với tổ chức, cơ quan bên ngoài, đảm bảo thực thi nhiệm vụ và xử lý công việc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

4 kinh nghiệm rút ra

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên, Đảng bộ Quận  Hồng Bàng đã rút ra 4 kinh nghiệm sau:

Một là, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy phải có quyết tâm cao, chỉ đạo quyết liệt công tác kết nạp đảng viên, phải coi trọng công tác xây dựng kế hoạch hằng năm ở từng tổ chức cơ sở đảng; phát huy manh mẽ vai trò của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên qua các phong trào thi đua, các chương trình hoạt động để phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt; nhắc nhở, chấn chỉnh những đơn vị thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Hai là, luôn luôn có tư duy đổi mới, khoa học trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào công tác kết nạp đảng viên. Đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quy trình xét kết nạp đảng viên.

Ba là, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Tăng cường trách nhiệm của đội ngũ bí thư các cấp ủy cơ sở đối với công tác kết nạp đảng viên.

Bốn là, thực hiện đồng bộ các khâu tạo nguồn, bồi dưỡng, lập hồ sơ, thẩm tra xác minh lý lịch quần chúng của người xin vào Đảng, xét duyệt, tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.

Với cách làm là giao nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch kết nạp đảng viên của đơn vị; gắn kết qủa thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên của chi, đảng bộ với kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng hằng năm; cố gắng tìm ra những khâu yếu, khó khăn, những điểm vướng trong công tác kết nạp đảng viên từ cơ sở để tìm cách khắc phục; các cấp ủy nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình với công tác phát triển đảng, khắc phục dần tính hình thức, đơn giản, tùy tiện trong công tác kết nạp đảng viên ở một số cơ sở...; Quận ủy Hồng Bàng đã làm tốt công tác phát triển đảng viên, xứng đáng là đơn vị được Thành ủy Hải Phòng biểu dương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất