Kinh nghiệm phát triển đảng viên của Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp giày Aurora Việt Nam
Đồng chí Trần Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao Quyết định cho các đồng chí trong Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp giầy Aurora Việt Nam được chỉ định kiện toàn công tác cán bộ Đảng ủy Công ty.
Thực trạng

Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hải Phòng, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hải Phòng, ngày 19-12-2011 chi bộ công ty được thành lập với 5 đảng viên, nay đã được nâng cấp lên thành Đảng bộ với 52 đảng viên.

Là tổ chức đảng trong doanh nghiệp nước ngoài hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10-11-2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên được Đảng ủy Công ty quan tâm để bổ sung đảng viên nhằm nâng cao chất lượng tổ chức đảng. Vì vậy, chú trọng bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy Công ty TNHH Công nghiệp giày Aurora Việt Nam. Đảng ủy công ty luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hướng dẫn tận tình của Thành ủy Hải Phòng, Đảng ủy Khối. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn của công ty hoạt động khá hiệu quả đã góp phần không nhỏ thúc đẩy công tác phát triển đảng của Đảng bộ.  

Với hơn 7.700 lao động nên nguồn phát triển đảng ở đây khá lớn. Vì thế, hằng năm Đảng ủy Công ty chỉ đạo tổ chức Công đoàn đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức và sự giác ngộ chính trị đối với công nhân lao động, do đó niền tin của công nhân với tổ chức đảng cũng được nâng lên, tích cực tham gia phát động các phong trào thi đua gắn với sản xuất như “Lao động giỏi, sáng tạo giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,  “Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Những phong trào thi đua này chính là điều kiện, môi trường cho đoàn viên, người lao động thể hiện năng lực, phẩm chất cũng như xây dựng, xác định được động cơ phấn đấu đúng đắn để trở thành đảng viên. Chính họ sẽ là những minh chứng cụ thể nhất để tuyên truyền cho cán bộ, công nhân tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. Đảng ủy Khối cũng thường xuyên có kế hoạch làm việc với các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị về công tác phát triển đảng viên, hỗ trợ về các  khâu vướng trong công tác kết nạp đảng viên. Với những thuận lợi như vậy, hằng năm trung bình Đảng bộ Công ty kết nạp được 7-8 đảng viên mới, vượt nghị quyết Đại hội đề ra.

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hải Phòng, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hải Phòng, Đảng ủy Công ty đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phối hợp tốt với giới chủ quản thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hằng năm, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách của thành phố. Công tác xây dựng đảng được quan tâm, nhiều năm liều được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiểu biểu. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty được Thành ủy Hải Phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác kết nạp đảng viên ở Đảng bộ Công ty vẫn còn không ít khó khăn như: Tổ chức đảng hoạt động trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, cường độ làm việc lớn, áp lực công việc cao nên quần chúng và cả những người làm công tác đảng kiêm nhiệm nơi đây không có nhiều thời gian tìm hiểu về tổ chức đảng. Vì thế nguồn kết nạp đảng dồi dào song Đảng bộ chưa phát triển được nhiều đảng viên mới. Một số đảng viên không thể bố trí được thời gian để tham gia các lớp học nâng cao trình độ.  

Phần lớn công nhân lao động giác ngộ chính trị còn thấp, động cơ phấn đấu không rõ ràng, điều kiện kinh tế khó khăn nên họ chưa tha thiết phấn đấu vào Đảng. Nhiều đảng viên làm việc tại đây nhưng vẫn sinh hoạt tại địa phương nên Đảng bộ gặp khó khăn trong công tác quản lý đảng viên. Mặt khác, lãnh đạo doanh nghiệp là người nước ngoài, họ chỉ tập trung sản xuất kinh doanh, không quan tâm đến tổ chức chính trị trong doanh nghiệp. Đại diện cho quyền lợi và các lợi ích hợp pháp của người lao động được chủ doanh nghiệp công nhận duy nhất ở Công ty là tổ chức Công đoàn. Việc vận động chủ doanh nghiệp thành lập Tổ chức Đoàn Thanh niên còn khó khăn nên hiện nay công ty chưa có tổ chức Đoàn, phần nào cũng ảnh hưởng đến công tác phát triển đảng viên. Các đồng chí trong cấp ủy đều là cán bộ kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác đảng còn hạn chế. Kinh phí để duy trì hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở còn eo hẹp nên khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động nói chung cũng như trong công tác phát triển đảng viên nói riêng. Thủ tục hồ sơ kết nạp, xác minh vào Đảng là một trong những trở ngại trong công tác phát triển đảng viên.


Công nhân Công ty TNHH Công nghiệp giày Aurora Việt Nam cổ vũ các hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp kỷ niệm ngày 2-9.

Kinh nghiệm

Từ thực tiễn hoạt động của tổ chức đảng ở Đảng bộ Công ty, để làm tốt công tác phát triển đảng viên, để đoàn viên và người lao động có nhận thức đúng đắn, động cơ trong sáng, mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng, kinh nghiệm rút ra là:

Một là, vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ cho tổ chức đảng hoạt động (đưa vào trong thỏa ước lao động tập thể yêu cầu doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động đứng trong hàng ngũ của Đảng và sinh hoạt đảng tại doanh nghiệp).

Hai là, nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, người lao động, nâng cao ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, hình thành cho họ niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó họ có tinh thần phấn đấu, rèn luyện để trở thành những đảng viên tiên phong của tổ chức, là người công nhân tiên phong trong doanh nghiệp và từng năm.

Ba là, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên cho cả nhiệm ky và từng năm. Kết nạp đảng viên phải được coi trọng cả về chất lượng và số lượng; gắn công tác phát triển đảng viên mới với công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, tổ chức Công đoàn nơi đây.

Bốn là, tích cực chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp làm tốt công tác tạo nguồn cảm tình đảng, lập danh sách theo dõi, bồi dưỡng, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú trong lực lượng lao động trẻ.

Một vài kiến nghị

1. Để nâng cao chất lượng và số lượng đảng viên, công tác đào tạo, tuyên truyền đóng vai trò quan trọng và cần tổ chức nhiều dịp hằng năm. Vì vậy đề nghị Đảng ủy Khối tạo điều kiện bổ sung thêm nguồn kinh phí để duy trì tốt các hoạt động của tổ chức đảng cơ sở.

2. Sự vững mạnh của các tổ chức đảng không đơn thuần phụ thuộc vào số lượng đảng viên. Đông chưa hẳn đã mạnh. Vì vậy, giới thiệu quần chúng vào Đảng cần tinh lọc, chú trọng về chất lượng hơn số lượng, hướng tới những tiêu chí như “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Do đó, Thành ủy, Đảng ủy Khối cần cân nhắc khi giao chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi tổ chức đảng.

3. Việc duy trì sinh hoạt theo đúng quy định đang gặp khó khăn do thời gian làm việc liên tục trong tháng, chỉ có thể sinh hoạt ghép chuyên môn với công tác đảng, thời gian vào ngày nghỉ nên đề nghị Thành ủy và Đảng ủy Khối có hướng dẫn cụ thể về sinh hoạt chi bộ đối với các chi bộ trong loại hình doanh nghiệp này.

4. Do điều kiện công nhân của doanh nghiệp đa phần là ở trọ, xa nhà, thời gian làm việc áp lực, khó khăn trong việc tham gia sinh hoạt đảng tại nơi cư trú do đó cần có quy định phù hợp hơn.

5. Cần điều chỉnh trong việc đóng đảng phí đối với bộ phận đảng viên là công nhân cho phù hợp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất