Diễn đàn khoa học sôi nổi

Buổi sinh hoạt khoa học có sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị và cán bộ, công chức đam mê nghiên cứu khoa học Ban Tổ chức Trung ương. 

Buổi sinh hoạt chuyên đề có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học 

Tại diễn đàn khoa học này, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình bày những thông tin quan trọng về vấn đề chuyển đổi số, những dự kiến về lộ trình, chiến lược xây dựng Chính phủ số có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức Trung ương. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh và gợi mở nhiều vấn đề liên quan đến việc ứng dụng của chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số trong các mặt của đời sống xã hội, trong đó có việc đánh giá nguồn nhân lực nói chung và đánh giá cán bộ trong hệ thống chính trị nói riêng. Diễn đàn có sự tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết, ấn tượng, giới thiệu về mô hình hay, cách làm sáng tạo của một số địa phương tích cực thực hiện và bước đầu có hiệu quả trong việc xây dựng mô hình chính quyền điện tử và thành phố thông minh trong thời gian qua như Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra dân chủ, sôi nổi với nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận liên quan đến vấn đề chuyển đổi số quốc gia

Trong không khí dân chủ, cởi mở, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn và các công chức trẻ của Ban Tổ chức Trung ương đã trao đổi kinh nghiệm, thảo luận sôi nổi để làm sâu sắc thêm về chủ đề chuyển đổi số quốc gia và mối liên hệ giữa việc xây dựng chính phủ số với phát triển kinh tế số, xã hội số.

Đây là một trong những hoạt động khoa học chuyên đề của Câu lạc bộ khoa học Ban Tổ chức Trung ương. Sinh hoạt khoa học thường kỳ của Câu lạc bộ đã mở ra diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học thẳng thắn bày tỏ những ý kiến, đề xuất, trao đổi, thảo luận với tinh thần khoa học, trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ, nhất là những vấn đề mới, khó, nhạy cảm. Từ đó, cung cấp những luận chứng khoa học quan trọng cho công tác tham mưu chiến lược của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng mang hơi thở thực tiễn và sớm đi vào cuộc sống. 

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương cũng cho ra mắt Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu về khoa học tổ chức, tạo nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học của Ban, góp phần phát triển lý luận về tổ chức xây dựng Đảng trong điều kiện mới.

Ra mắt Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu về khoa học tổ chức

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất