Lãnh đạo nêu gương sáng: Xã tắc bình yên, dân nể phục

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chính là tạo nền tảng xây dựng cái gốc đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam được trong sạch, lành mạnh và đủ khả năng lan tỏa, tác động, thẩm thấu, chi phối đến sự phát triển đạo đức xã hội hài hòa, văn minh.

Vai trò nêu gương của cán bộ, vấn đề cũ- yêu cầu mới

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội. Một trong những nội dung quan trọng sẽ đưa ra bàn luận tại hội nghị này là dự thảo Đề án “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Vấn đề nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo không phải bây giờ mới được đặt ra. Cách đây 6 năm, ngày 7-6-2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 101-QĐ/TW “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Quy định 101-QĐ/TW nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”; đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên có trách nhiệm nêu gương ở 7 nội dung cụ thể là: Tư tưởng chính trị; Đạo đức, lối sống, tác phong; Tự phê bình và phê bình; Quan hệ với nhân dân; Trách nhiệm trong công tác; Ý thức tổ chức kỷ luật; Đoàn kết nội bộ.

Qua hơn 6 năm thực hiện Quy định này, cùng với chấp hành Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 “Về những điều đảng viên không được làm” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, phần lớn cán bộ, đảng viên giữ vững và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong cuộc sống, sinh hoạt, học tập, rèn luyện, công tác, qua đó góp phần giữ gìn vị thế, uy tín của Đảng ta trong xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những tấm gương cán bộ, đảng viên được quần chúng nhân dân học tập, noi theo, những năm qua, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Điều này đã được Đảng ta cảnh báo rất nhiều lần.

Không ngẫu nhiên mà hai nhiệm kỳ liên tiếp gần đây, chỉ trong vòng 5 năm, Đảng ta đã hai lần ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) để bàn sâu về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà mấu chốt là vấn đề tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Cũng lần đầu tiên tại Văn kiện Đại hội XII của Đảng, Đảng ta đã chính thức đưa vấn đề đạo đức trở thành một trong bốn trụ cột trong công tác xây dựng Đảng, đó là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XII, nhờ triển khai khẩn trương, quyết liệt cuộc “tổng tiến công” vào “sào huyệt” tham nhũng ở mọi cấp, mọi ngành, mọi đối tượng, Đảng ta đã thi hành kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý (cả đương chức, chuyển công tác và đã nghỉ hưu), trong đó có 9 cán bộ là Ủy viên Trung  ương, nguyên Ủy viên Trung ương, khai trừ đảng 1 cán bộ là Ủy viên Trung ương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị. Những động thái đó chứng tỏ quyết tâm làm trong sạch bộ máy của Đảng ta để củng cố niềm tin của nhân dân, qua đó góp phần khẳng định vị thế, uy tín, thanh danh của Đảng Cộng sản Việt Nam, xứng đáng là lực lượng duy nhất giữ vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội.

Đảng ta, như Bác Hồ từng nói, là Đảng của “con nòi” của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Để xứng đáng là “con nòi” cao quý đó, từ nhiều năm qua, Đảng ta luôn có ý thức tự giáo dục, tự chấn chỉnh, tự phản tỉnh mình để tự giác, chủ động phòng ngừa, chữa trị, khắc phục những thói hư, tật xấu vốn rất dễ nảy sinh trong tư tưởng, nhận thức của một đảng cầm quyền. Trong đó, việc đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên được xác định là một trong những nội dung phương thức lãnh đạo cơ bản của Đảng ta.

Nêu gương là dám chấp nhận hy sinh

Từ xưa đến nay, người Á Đông nói chung, người Việt nói riêng rất coi trọng vai trò làm gương của những người cầm quyền trong xã hội.

Trong các triều đại phong kiến trước đây, nhằm góp phần làm cho sơn hà xã tắc bình yên, vua tôi đồng lòng, trên dưới thuận hòa, nhiều bậc đế vương, quan lại khi được giao trọng trách cầm quyền, cai trị xã hội thì luôn nhắc nhở nhau rằng, phải biết “tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” (lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ). Chế độ phong kiến vốn là một trong những chế độ thống trị tương đối hà khắc, nhưng vẫn có một nguyên tắc giáo huấn đội ngũ quan lại là “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Hiểu nôm na là muốn thể hiện được vai trò dẫn dắt, lãnh đạo, chi phối xã hội, thì bản thân người cầm quyền và gia đình họ trước hết phải đứng đắn, mực thước, trong sạch, liêm khiết.

Là một trong những nhà lãnh đạo thấm nhuần sâu sắc nhất tinh thần đó, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một tấm gương đạo đức mẫu mực, điển hình và vì thế, Bác đã quy tụ được lòng dân, thuyết phục, cảm hóa được mọi thành phần, tầng lớp trong xã hội thành một khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu cao cả của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chính là bắt nguồn từ tấm gương cao cả, vĩ đại của Người.

Trở lại câu chuyện làm gương của cán bộ thời nay. Có một điều rất đáng suy ngẫm là nếu như trước đây, trong thời kỳ kháng chiến còn nhiều khó khăn gian khổ, hầu hết cán bộ lãnh đạo các cấp sống, sinh hoạt giản dị, gần dân, làm việc có trách nhiệm với dân, thì ngày nay, một bộ phận quan chức sống, sinh hoạt xa hoa, không phù hợp với cuộc sống cần lao của số đông người dân.

Đặc biệt, thời chiến có rất nhiều con cán bộ, kể cả con cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã tự nguyện xung phong vào quân ngũ hay được bố mẹ yêu cầu phải thực hiện nghĩa vụ quân sự như một công dân bình thường; thì thời nay, một số quan chức không những nuông chiều con thái quá, mà lại còn tạo cơ hội thuận lợi quá nhiều để con được thăng tiến “thần tốc”. So sánh một ví dụ đó để thấy, nhiều tấm gương cán bộ ngày trước trong sáng, lấp lánh, lan toả trong lòng dân, thì ngày nay không ít tấm gương quan chức lại trở nên mờ đục, nhạt nhòa, thậm chí “vấy bẩn” trong con mắt người dân.

Gia đình muốn hạnh phúc thì cha mẹ phải làm gương cho con cái. Nhà trường muốn tiến bộ thì thầy cô giáo phải làm gương cho học sinh. Tổ chức, cơ quan, đơn vị muốn vững mạnh thì tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu phải làm gương cho nhân viên và cấp dưới. Đất nước muốn phát triển văn minh thì nhất thiết phải có đội ngũ tinh hoa giữ vai trò lãnh đạo, dẫn dắt xã hội là những tấm gương tốt đẹp soi chiếu đến muôn người, muôn nhà. Điều đơn giản ấy đã trở thành chân lý, đồng thời là một trong những quy luật tồn tại, phát triển của của xã hội nói chung, của đảng cầm quyền nói riêng.

Khi khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, thì tấm gương của cán bộ chính là “chất keo” gắn kết bảo đảm cho “cái gốc” ấy được trụ vững để phát triển ổn định, lâu dài. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chính là tạo nền tảng xây dựng cái gốc đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam được trong sạch, lành mạnh và đủ khả năng lan tỏa, tác động, thẩm thấu, chi phối đến sự phát triển đạo đức xã hội hài hòa, văn minh.

Một khi mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp ủy viên, trong đó các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương tự giác đề cao trách nhiệm nêu gương không chỉ thể hiện lương tâm, đạo đức cao đẹp của người cộng sản, mà còn thể hiện ý thức tận tâm làm tròn bổn phận, nghĩa vụ “người chiến sĩ tiên phong” của Đảng.

Trong điều kiện xã hội hiện nay, trình độ dân trí ngày càng cao, thời đại thông tin xã hội phát triển mạnh mẽ, chính những tấm gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao của Đảng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách bất đồng, hàn gắn những mâu thuẫn xã hội, quy tụ và phát huy được sức mạnh muôn dân thành sức mạnh “dời non lấp bể” để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thiện Văn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất