Người cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở

Sinh năm 1966, 13 năm chị Hoài là thủ kho Công ty Vật tư Nông nghiệp Yên Thành, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty. Đó cũng là ngần ấy thời gian chị liên tục là công nhân điển hình tiêu biểu của huyện. Không ngừng phấn đấu, học tập, trưởng thành, năm 2008, chị được cấp trên điều động về làm việc tại LĐLĐ huyện Yên Thành, được tín nhiệm, trở thành Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch LĐLĐ huyện.

Trưởng thành từ cơ sở nên chị Hoài lúc nào cũng trăn trở và luôn hướng các hoạt động của tổ chức công đoàn về sát với cơ sở, làm sao bảo vệ thiết thực nhất cho người lao động. Bên cạnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ bản của tổ chức công đoàn, trên cương vị của mình, chị Hoài luôn cố gắng tìm giải pháp để hài hòa  lợi ích của người lao động với doanh nghiệp. Cho rằng, doanh nghiệp phát triển chính là điều kiện tốt nhất để mọi quyền lợi của người lao động được đảm bảo, chị chia sẻ: "Chỉ khi nào tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có thể phát triển tốt, quyền lợi của công nhân lao động mới được đảm bảo tốt nhất".

Yên Thành là huyện thuần nông, số lượng doanh nghiệp không nhiều, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, điều đó gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động công đoàn, nhất là trong việc xây dựng và phát triển giai cấp công nhân. Nhưng chị Hoài đã tìm ra những cách làm riêng đem lại hiệu quả tốt. Nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật, chế độ, chính sách cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động, LĐLĐ huyện Yên Thành đã tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các doanh nghiệp cho cán bộ, đoàn viên, người lao động và cả người sử dụng lao động. Song song với công tác tuyên truyền, chị Hoài cùng LĐLĐ huyện tổ chức gặp gỡ, tư vấn pháp luật lao động trực tiếp cho đoàn viên, người sử dụng lao động về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động theo đúng pháp luật quy định.

Để triển khai có hiệu quả các hoạt động, chị xác định  LĐLĐ huyện phải tranh thủ, phối hợp chặt chẽ với Huyện ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng… nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát huy cao nhất sức mạnh của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị. Khi đó, tổ chức Công đoàn sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn, phát huy được vai trò, vị trí thực sự của mình để đại diện, bảo vệ các quyền lợi cho người lao động. LĐLĐ huyện cũng thường xuyên tư vấn, gợi ý việc phối hợp giữa tổ chức công đoàn và ban giám đốc các doanh nghiệp tổ chức các phong trào thi đua cho người lao động, gắn với việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, vừa đem lại lợi ích thiết thực cho người lao động, vừa bảo đảm lợi ích và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với quan điểm, cần tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định tại doanh nghiệp, các hoạt động của LĐLĐ huyện Yên Thành luôn được sự ủng hộ người lao động, doanh nghiệp, đạt được hiệu quả tích cực. Với cách làm của mình, LĐLĐ huyện Yên Thành không chỉ là địa chỉ tin cậy của công nhân  lao động cần giúp đỡ, mà còn trở thành địa chỉ tin cậy của các doanh nghiệp trong việc tiếp cận các quy định, luật liên quan đến lao động, việc làm, chính sách bảo hiểm…

Thực tế, ở Yên Thành, LĐLĐ huyện đã làm rất tốt việc phối hợp giữa công đoàn với các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tuyên truyền, thực thi và kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách về lao động, việc làm, bảo hiểm… để các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được bảo đảm tốt nhất. Đạt được kết quả đó, có vai trò và đóng góp lớn của người cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở luôn trăn trở, suy nghĩ để bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, chị Nguyễn Thị Hoài.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất