Đảng bộ Công ty Than Hạ Long - TKV: Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phạm Việt Dũng Công ty Than Hạ Long - TKV, Lưu học sinh Kraków - Ba Lan

Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết ở Đảng bộ Công ty Than Hạ Long.

Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết ở Đảng bộ Công ty Than Hạ Long.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công ty Than Hạ Long thuộc Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh gắn với triển khai các phong trào thi đua yêu nước, nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Công ty, ngành và địa phương nơi công ty đặt trụ sở. Học và làm theo lời Bác Hồ dạy đã góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của đội ngũ đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động, tạo được sức lan tỏa rộng khắp; phát huy tối đa tinh thần của người thợ mỏ cộng với tinh thần tương thân, tương ái của người Việt Nam.

Ban lãnh đạo Công ty luôn tiên phong, gương mẫu với tác phong của người đứng đầu nhiệt tình, năng động, ân cần, thân ái. Nhờ vậy đã tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Công ty rất chú trọng đến công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động tự giác, tự nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều hình thức tuyên truyền sinh động được thực hiện như: lồng ghép trong các buổi học tập nghị quyết, sinh hoạt chi bộ, trang tin nội bộ của các phòng, ban, đơn vị sản xuất; trong các buổi chào cờ thứ Hai hằng tuần, hoặc qua hệ thống truyền thanh nội bộ, các bảng tin, tuyên truyền trực quan tại các khu sản xuất… Nội dung tuyên truyền là về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, những khó khăn, thách thức, thời cơ và thuận lợi để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó là thông tin về hoạt động sản xuất - kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh… Trong đó nhấn mạnh mục tiêu và phương châm thi đua Đảng ủy Tập đoàn đề ra: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả, Toàn diện - Toàn bộ - Toàn thể và Tiết kiệm”.

Một số hình ảnh về công tác xã hội tiêu biểu của tập thể cán bộ nhân viên Công ty Than Hạ Long.

Một số hình ảnh về công tác xã hội tiêu biểu của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Than Hạ Long.

Đảng ủy Công ty Than Hạ Long đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Các đơn vị và tổ chức đoàn thể đã triển khai cụ thể hoá nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Đồng thời giải quyết kịp thời, có hiệu quả những việc trọng tâm, trọng điểm của Công ty. Đảng ủy ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát đúng, chỉ đạo và giám sát quyết liệt việc thực hiện các giải pháp đã đề ra. Cùng với đó là đổi mới hình thức và tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện và chấp hành nghị quyết.

Đảng ủy Công ty Than Hạ Long đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm” và sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Đảng uỷ Than Quảng Ninh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ giai đoạn 2021-2025. Đảng ủy Công ty chỉ đạo nêu cao vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và các hoạt động chăm lo đến đời sống, việc làm của cán bộ, công nhân viên. Nhờ sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của cả tập thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty, hằng năm Công ty đều hoàn thành kế hoạch được giao. Đặc biệt 6 tháng đầu năm 2022, kết quả sản xuất - kinh doanh các mặt đều vượt kế hoạch với sản lượng than nguyên khai 994.000 tấn, đạt 58,5% kế hoạch năm; than tiêu thụ 929.000 tấn, đạt 56,2% kế hoạch năm; đào 9.656 mét lò, đạt 53,6% kế hoạch năm; doanh thu 1.271 tỷ đồng, đạt 57,7% kế hoạch năm; thu nhập bình quân 17 triệu đồng/người/tháng.

Nghi lễ Chào cờ đầu tuần ở Công ty Than Hạ Long.

Nghi lễ chào cờ đầu tuần ở Công ty Than Hạ Long.

Trong thời gian tới, Công ty đang nỗ lực triển khai Dự án khai thác mỏ hầm lò Khe Chàm II-IV. Đây là mỏ lớn, hiện đại, khi xây dựng thành công sẽ đạt công suất 3,5 triệu tấn than hầm lò/năm. Mỏ được xây dựng theo tiêu chí “Mỏ hiện đại - Mỏ an toàn - Mỏ sạch - Mỏ ít người - Mỏ năng suất cao - Mỏ tiết kiệm tài nguyên”. Trước nhiệm vụ đó, yêu cầu mỗi cán bộ, công nhân viên nói chung cần tích cực học tập, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, điều hành để góp phần xây dựng Dự án thành công.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn, chuỗi cung ứng trên thế giới bị gián đoạn, nhu cầu về năng lượng và các loại khoáng sản thô thay đổi không ngừng ảnh hưởng đến chuỗi logistic, làm cho việc xuất - nhập các loại mặt hàng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó tình hình đất nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng ủy Công ty cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó chủ động khắc phục, nỗ lực vượt khó, nắm bắt thời cơ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất