Đảng bộ Hà Nội gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Sáng 24-2-2010, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội tổ chức học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác tổ chức và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trong năm 2010.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Thành phố khẳng định những giá trị tư tưởng, văn hoá, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh có giá trị trường tồn và là vốn quý của Đảng ta, của dân tộc và nhân loại. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương của Bác ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi công việc, học suốt đời chứ không chỉ là học mỗi ngày, mỗi năm hay trong nhiệm kỳ. Đồng chí cho rằng, việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ mang ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên mà còn là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết để góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, việc gì có lợi cho dân phải làm, việc gì không có lợi cho dân phải hết sức tránh. Đặc biệt, trong năm 2010, năm có nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, việc học tập tư tưởng, đạo đức của Bác càng trở nên cần thiết từ việc xây dựng báo cáo chính trị đến giới thiệu lựa chọn nhân sự để tìm ra những đảng viên tiêu biểu, gương mẫu, xuất sắc có thể đảm nhiệm những trọng trách lớn lao của Đảng trong thời kỳ mới.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị cần lĩnh hội và hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và căn nguyên của nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu rõ tấm gương đạo đức của Người về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh" để góp phần thiết thực vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng trong việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đồng chí mong sau học tập, từng cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần những tư tưởng, đạo đức của Người, phải thể hiện cụ thể trong công việc hằng ngày, góp phần xây dựng đơn vị và Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Hơn 500 đại biểu gồm các đồng chí Thành uỷ viên, trưởng phó các ban đảng Thành uỷ, trưởng phó các đoàn thể, các thành viên Ban chỉ đạo, tổ thư ký Cuộc vận động, bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã, bí thư các đảng ủy trực thuộc Thành uỷ, giám đốc các sở, ban, ngành, các báo cáo viên của thành phố đã được nghe Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Ủy viên thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu nội dung đề cương, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh". Theo đó, việc học và làm theo tấm gương của Bác trong công tác xây dựng đảng hiện nay cần tập trung vào nội dung nâng cao phẩm chất, trí tuệ của Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp, các ngành. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; giải quyết tốt mối quan hệ với dân; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng...

(Nguồn: TTXVN)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất