Kết quả thực hiện chuyên đề "Nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" ở Long An
Năm 2009, toàn tỉnh Long An đã triển khai chuyên đề “ Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”  gắn với kiểm điểm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, nhiều đơn vị, địa phương chủ động tuyên truyền, lồng ghép linh hoạt, sáng tạo vào các phong trào, tạo nhiều hiệu quả thiết thực.

Các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được duy trì, chất lượng tác phẩm ngày càng cao; số lượng tác giả, tác phẩm tham gia ngày càng đông; đa dạng phong phú về thể loại như văn học, sân khấu, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, thơ ca khúc, bài ca vọng cổ, tranh cổ động, ảnh nghệ thuật, báo in, báo hình, báo nói.

Năm 2009, Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh chọn bổ sung 4 đơn vị, nâng tổng số lên 8 đơn vị điểm của tỉnh. Các đơn vị điểm được chia thành 2 nhóm đặc thù: nhóm thứ nhất gồm xã Bình Tân, xã Nhựt Chánh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh có tính chất đại diện, kết quả đạt được từ những cơ quan, địa phương trên sẽ tác động vào sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh; nhóm thứ  hai Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng PC 23, Bệnh viện Đa khoa Long An, Điện lực tỉnh là những cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị có liên quan đến các đối tượng, tầng lớp nhân dân, những vấn đề thiết yếu của đời sống xã hội, kết quả từ những đơn vị này đã giúp cho việc rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng ra phạm vi toàn tỉnh.

Hiệu quả của cuộc vận động đã tạo nét chuyển biến mới trong phong cách làm việc khoa học, quan hệ ứng xử văn minh của cán bộ, đảng viên và công chức khi thi hành công vụ, điển hình như xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Văn phòng Tỉnh ủy, Phòng PC 23; cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm ở Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tài nguyên- Môi trường.

Kết quả năm 2009, có 3.150 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng từ địa bàn dân cư, cơ sở. Trong đó có 437 tập thể và 1.743 cá nhân điển hình tiên tiến được UBND tỉnh, huyện tặng Bằng khen, giấy khen; có 50 tập thể và 251 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu ở các ngành, các cấp trên các lĩnh vực được UBND tỉnh khen thưởng tại cuộc họp mặt biểu dương điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

(Nguồn: Báo Long An)

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất