Học và làm theo Bác trên quê hương xứ Lạng
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn làm theo lời Bác: “Ai cũng được học hành” - Giáo viên Trường Tiểu học xã Hữu Liên (Hữu Lũng) dạy chữ cho người Dao Lân Châu.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã bám sát chủ trương, yêu cầu của Trung ương, của Tỉnh ủy để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nghiêm túc, ban hành nhiều văn bản triển khai chuyên đề toàn khóa và chuyên đề các năm; chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và sát với tình hình nhiệm vụ, điều kiện của từng huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký các nội dung học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, đồng thời, giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, học tập của cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Quan tâm tổ chức triển khai học tập, quán triệt chuyên đề

Tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tới 11 điểm cầu huyện, thành phố và 90 điểm cầu xã, thị trấn trong tỉnh, với sự tham gia của trên 6.000 đại biểu; 2 điểm cầu tại Đảng ủy Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với trên 240 đại biểu tham dự.

Đồng thời, chỉ đạo các chi, đảng bộ, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của các huyện, thành phố, ngành, lĩnh vực, loại hình chi bộ để tổ chức học tập, thảo luận, bàn kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo Bác Hồ. Mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn một số vấn đề thấy cần thiết, hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để được góp ý, giúp đỡ, giám sát và coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm. Kết quả: 100% các đảng bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” đến cán bộ, đảng viên.

Việc bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức, nêu gương cán bộ, đảng viên đã được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành rà soát và bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xây dựng trước đây; qua đó việc bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Kết quả: 14/15 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã ban hành hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức và xây dựng kế hoạch cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Riêng Đảng ủy Quân sự tỉnh ban hành Quy định các tiêu chí của tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, đoàn viên, cán bộ, hội viên phụ nữ trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đưa việc học tập và làm theo Bác Hồ trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác 

Qua quá trình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị đã nghiên cứu vận dụng sát thực tiễn, phát huy cách làm hiệu quả, xây dựng trở thành những mô hình hay, vận dụng phù hợp đặc thù nhiệm vụ của từng đơn vị. Tiêu biểu như: Mô hình "Mỗi tháng làm một việc tốt" của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với hình thức ghi nhật ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” vào Sổ ghi chép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng tháng, cán bộ, đảng viên sử dụng sổ để ghi nội dung đăng ký phấn đấu của mình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc cụ thể, sát thực với cương vị công tác của bản thân; xác định các biện pháp cụ thể để thực hiện; báo cáo với cấp ủy, chi bộ để chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ và giám sát quá trình triển khai. Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng viên tự xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mình theo nội dung đã đăng ký phấn đấu; báo cáo cụ thể trước chi bộ trong buổi sinh hoạt, làm rõ những kết quả đạt được, những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nội dung đã đăng ký phấn đấu, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém để tiếp tục khắc phục trong thời gian tới. Nếu nội dung đã đăng ký chưa thực hiện được, thì đảng viên phải giải trình lý do, chỉ rõ nguyên nhân và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục nghiêm túc... Mô hình “Ngày ngày thi đua, tuần tuần thi đua” của Công an tỉnh với cách làm: Tổ chức chấm điểm chất lượng công tác từng ngày, từng tuần cho cán bộ chiến sĩ theo từng tổ, đội bằng hình thức chấm cờ (cờ xanh đạt chất lượng công tác tốt; cờ vàng đạt chất lượng khá; cờ đỏ đạt chất lượng thấp); qua đó đã đánh giá chất lượng công tác của cán bộ, chiến sĩ sát thực hơn, tạo động lực phấn đấu thi đua từng ngày, từng tuần trong toàn đơn vị…

Huyện ủy Đình Lập tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo”. Công an tỉnh tổ chức Hội thi Thanh niên CAND làm theo lời Bác. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cấp cơ sở trong lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh năm 2018. UBND thành phố đã phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và phong trào thi đua kỷ niệm Ngày thành lập TP. Lạng Sơn.

Báo Lạng Sơn tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Báo đã có trên 120 tin, bài đăng tải trên báo in, báo điện tử về chủ đề học tập và làm theo gương Bác, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Người tốt, việc tốt”. Công an tỉnh đã xây dựng chuyên mục “Vì an ninh xứ Lạng”, trưng bày trên 60 bản tin, pa-nô ảnh “Công an Lạng Sơn làm theo lời Bác”; biên tập, phát hành 4 bản tin gương người tốt, việc tốt, đã kịp thời biểu dương 151 gương người tốt, việc tốt và các gương điển hình, tiên tiến. Qua đó tạo không khí phấn khởi, tích cực hưởng ứng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28-2-2018 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Các cấp uỷ đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên các lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), hỗ trợ tái định cư các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. 6/11 huyện uỷ, thành uỷ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng. Theo đó, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, yêu cầu, nội dung và các bước tiến hành công tác dân vận trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để GPMB các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết kịp thời các kiến nghị, thắc mắc, khiếu kiện của người dân khi Nhà nước thu hồi đất. Kết quả, đã tổ chức tuyên truyền 2.114 cuộc, thu hút 70.493 lượt người tham gia. Điển hình: Huyện Văn Lãng đã tổ chức thực hiện GPMB 13 công trình, dự án, với tổng kinh phí chi trả bồi thường cho 443 hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình, dự án là 12.281,23 triệu đồng.

Thực hiện Quyết định số 320-QĐ/TU ngày 13-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với nhân dân, năm 2018, các huyện uỷ, thành uỷ đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với nhân dân. Kết quả: Có 11/11 huyện, thành phố (100%) và 169/226 xã, phường, thị trấn (74,78%) đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa bí thư, chủ tịch UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, với 198 hội nghị đối thoại. Tại các hội nghị, nhân dân được thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề quan trọng của huyện, thành phố. Hội nghị nghe ý kiến phản ánh, đóng góp, trao đổi của nhân dân về các chủ trương, chính sách quan trọng của cấp uỷ đảng, chính quyền huyện, thành phố, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân trước khi các cơ quan có thẩm quyền quyết định và việc tổ chức thực hiện; trực tiếp chỉ đạo, giải quyết vướng mắc, kiến nghị của nhân dân trong quá trình tiếp xúc, đối thoại và chỉ đạo hoặc kiến nghị giải quyết sau khi kết thúc tiếp xúc, đối thoại.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, như: Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Sơn đã hỗ trợ 4.463 ngày công làm mới đường giao thông nông thôn, nạo vét công trình thủy lợi... trị giá trên 660 triệu đồng; nhân dân các thôn thuộc xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình đã hiến 3.914m2 đất và ủng hộ gần 17,2 triệu đồng để làm nhà văn hóa, làm đường và xây dựng trường mầm non; gia đình ông Vi Văn Đức, thôn Bản Téng, xã Lương Năng, huyện Văn Quan hiến 1.178m2 đất để xây trường học và làm đường giao thông nông thôn; gia đình ông Hoàng Văn Thắng, thôn Lương Thác, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng, hiến 1.800m2 đất làm đường để học sinh và nhân dân đi lại thuận tiện; đồng chí Nông Ngọc Thăng, kỹ thuật viên Khoa xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện Bình Gia là tấm gương điển hình hết lòng vì người bệnh, sẵn sàng hiến máu cấp cứu bệnh nhân... Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, đồng thời tạo nên sự đoàn kết gắn bó hơn trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư.

Kinh nghiệm rút ra

Một là, phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Hai là, chú trọng công tác tuyên truyền về kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; gương người tốt, việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Ba là, thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu các tổ chức, đơn vị trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, kịp thời phát hiện và biểu dương gương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan toả trong Đảng và trong xã hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất