Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

Trong hai ngày 6 và 7-10, tại Hải Phòng, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó bí thư Đảng uỷ Khối chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện thường trực các đảng uỷ trực thuộc, đại diện ban tuyên giáo đảng uỷ trực thuộc, đại diện các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối…

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 24 của Đảng uỷ Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị khẳng định: Tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối. Tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn xã hội, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi và thống nhất những nội dung triển khai cụ thể: Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các hình thức phù hợp. Xây dựng những chuẩn mực theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng ngành, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bí thư, cấp uỷ viên các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đưa việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Thực hiện kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh …

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất