Quán triệt tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh”

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sáng 19-3-2010, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về chuyên đề xây dựng Đảng ta thật trong sạch vững mạnh "là đạo đức, là văn minh". Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đinh Xuân Việt; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Chất đã đến dự.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân có bước chuyển biến mạnh mẽ. Bằng nhiều chương trình hành động và việc làm thiết thực gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, toàn tỉnh đã có 482 tập thể, 92 cá nhân điển hình tiêu biểu, được tôn vinh biểu dương kịp thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo nền tảng để Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tốc độ phát triển KT- XH trên địa bàn.

Hội nghị lần này nhằm tiếp tục quán triệt nội dung tư tưởng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện chuyên đề về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”.

Sau quán triệt nội dung chuyên đề về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”, các đại biểu đã được nghe Ban chỉ đạo tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức học tập, thực hiện chuyên đề Cuộc vận động và các báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết 08 của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình xây dựng nông thôn mới; kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Hà Tĩnh thời gian qua và kế hoạch chương trình hành động thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nêu rõ: Trong thời gian tới, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh cần tập trung chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nội dung Cuộc vận động và triển khai thực hiện chuyên đề về xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, truyền đạt đầy đủ nội dung đến CBĐV, hội viên, đoàn viên; tổ chức sơ kết đánh giá đến tận cơ sở, nhân rộng nhân tố điển hình, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội nhằm tạo tiền đề đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Toàn tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện quy chế dân chủ trên cơ sở phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; công khai, minh bạch thủ tục hành chính, quan tâm giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng pháp luật.

Các địa phương tăng cường chỉ đạo, quyết liệt triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tranh tre dột nát, chính sách hỗ trợ cho người nghèo; tiếp tục quan tâm chỉ đạo phong trào đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thường xuên báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới để tỉnh có kế hoạch chỉ đạo cơ sở sát đúng với tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng địa phương, đơn vị tích cực đẩy mạnh hoạt động phong trào thi đua yêu nước, tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp theo đúng lịch trình, đảm bảo nguyên tắc, quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

(Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

 

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất