Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đồng chí Đinh La Thăng phát biểu tại Hội nghị.
Hội nghị tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quán triệt, triển khai những điểm mới trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gồm: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ, chính quyền; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên; xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố đạt kết quả cao nhất, như lòng mong mỏi của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, được mang tên Người.

Phương châm thực hiện là “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Đinh La Thăng nhấn mạnh: Đảng bộ thành phố phải đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nỗ lực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tích cực xây dựng chính quyền liêm chính, trong sạch, lấy việc tận tụy phục vụ nhân dân, vì lợi ích của người dân, của đất nước… “Vấn đề quan trọng hàng đầu là từ lời nói phải thành hành động, từ lý thuyết phải biến thành kết quả thực tế. Mà phải là những kết quả có thể kiểm chứng, có thể định lượng...”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất