Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

        
Đ/c Ngô Thị Thanh Hằng và lãnh đạo Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho đại diện các tập thể tiêu biểu thực hiện tốt Chỉ thị 03.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đại diện lãnh đạo các ban của Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; các đồng chí bí thư, phó bí thư, trưởng phòng công tác chính trị các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Khối.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015, các tổ chức đảng trực thuộc Khối đã nghiêm túc, chủ động, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo chuyển biển mạnh mẽ. Các cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên trong Khối đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, công tác trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thủ đô. Việc thực hiện Chỉ thị 03 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trực thuộc, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên đối với Đảng, xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh. Một số tổ chức đảng trực thuộc Khối thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20-KH/TU của Thành ủy Hà Nội như các đảng bộ: Đại học Y Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Nông nghiệp Việt Nam…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20-KH/TU của Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội có vị trí, vai trò rất quan trọng, là một trong những đơn vị đi đầu trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn Thủ đô.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Khối và các tổ chức đảng trực thuộc cần quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn liền với Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đồng thời bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xây dựng đạo đức nhà giáo, văn hóa học đường; tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, sinh viên nhận thức sâu sắc hơn nữa về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng bộ Khối thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã biểu dương, tặng giấy khen cho 18 tập thể và 33 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2015. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất