Học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ phường Yên Thế (TP. Pleiku, Gia Lai)
Thành ủy Pleiku trao thưởng các điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nhận thức rõ ý nghĩa Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy phường Yên Thế đã quán triệt nội dung của Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đảng ủy đã chỉ đạo bộ phận giúp việc hướng dẫn các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện tốt việc viết sổ tay “Làm theo gương Bác” nhằm bảo đảm sự thống nhất trong toàn đảng bộ. Đồng thời, Đảng uỷ chỉ đạo mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với hoạt động của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đảng ủy chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong nhân dân, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi hội, sinh hoạt các đoàn thể, tổ chức hội, cơ quan. Xem kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá và phân loại tổ chức ddảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.                        

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến lớn trong hành động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. Đến nay, toàn phường đã làm đường giao thông nông thôn đạt 98%, các tuyến đường chính có tên cơ bản đã lắp đèn đường chiếu sáng và điều đáng ghi nhận là ý thức của người dân địa phương được nâng lên, thể hiện rõ ở tinh thần tự nguyện hiến đất và tài sản để mở đường, coi đó là niềm vinh dự được cống hiến để góp phần làm đẹp cho quê hương trong quá trình đổi mới và phát triển. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh trên tất cả các nội dung, trong đó công tác cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường được quan tâm hàng đầu. Uỷ ban nhân dân phường đã duy trì nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng theo quy định pháp luật, thông báo công khai cho nhân dân biết lịch làm việc, nội dung giải quyết công việc vào sáng thứ 7. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ngày càng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, có chiều sâu. Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện thường xuyên. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục đạt kết quả tốt, các tổ dân phố đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng tăng, cụ thể là có 17/18 tổ dân phố đạt khu dân cư văn hóa, 3.791/3.991 gia đình văn hóa, đạt 90 %. Ngoài ra, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn dân cư tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm hiện nay như tình hình vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè lề đường làm nơi kinh doanh mua bán, đậu đỗ xe sai quy định, họp chợ tự phát, vi phạm trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông… mang lại những kết quả thiết thực.
                                

Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhiều gương điển hình tiên tiến trong lao động học tập và công tác được biểu dương, đã có 80 cá nhân và nhiều tập thể được biểu dương tại khu dân cư, cơ quan, trường học. Trong đó, điển hình như đồng chí Nguyễn Văn Khánh, ông Ksor Hyuyh có thành tích trong phong trào “tuổi cao gương sáng”; trong sản xuất kinh doanh giỏi có đồng chí Tô Văn Tảng, đồng chí Trần Thị Tuyết Lan; tấm gương giáo viên và học sinh có thành tích dạy và học như đồng chí Vũ Thị Hương (giáo viên trường Mầm non Thủy Tiên), em Dương Văn Hùng (học sinh lớp 9.1 Trường Bùi Thị Xuân); có nhiều thành tích trong công tác của phường là đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng (Chủ tịch Hội nông dân phường)… các tập thể điển hình như tổ dân phố 3, tập thể tổ dân phố 11, tập thể tổ dân phố 12, trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân ...                           

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại hạn chế trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đó là: Công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên và nhân dân chưa thường xuyên, chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với những hình thức đa dạng phong phú, lôi cuốn thanh niên tích cực học tập và làm theo lời Bác. Việc đưa các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng của một số chi bộ, đoàn thể còn bị động, lúng túng, chưa coi đó là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể. Việc triển khai viết Sổ tay “Làm theo gương Bác” ở một số chi bộ nội dung đăng ký còn chung chung, hình thức; việc cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ chưa kịp thời dẫn đến hiệu quả sử dụng sổ tay chưa cao. Việc phát hiện, lựa chọn, biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thường xuyên.                         

Thời gian tới, Đảng ủy phường Yên Thế tập trung lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với một số nhiệm vụ và giải pháp sau:                     

Một là, tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Thông tri số 05-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai và các văn bản kế hoạch của Thành ủy Plei Ku về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lựa chọn một số nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo quyết liệt nhằm mang lại kết quả cụ thể, thiết thực. 

Hai là, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị. Tập trung hướng dẫn, định hướng việc bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức tới tổ chức đảng, cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực để làm cơ sở đăng ký. 

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các chi bộ trực thuộc gắn với kiểm tra việc viết Sổ tay “Làm theo gương Bác” của đảng viên trên địa bàn phường.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất