Tân Hưng học và làm theo Bác
Đoàn công tác Tạp chí Xây dựng Đảng làm việc tại xã Tân Hưng (Lạng Giang, Bắc Giang).
Từ thực tiễn...             

Xác định ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Tân Hưng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vận dụng phù hợp với thực tiễn địa phương, tạo được sức lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.   

Đảng ủy chỉ đạo Đài truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, duy trì phát 2 buổi/tuần, thời lượng mối buổi 15 phút. Treo băng rôn tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn ở khu trung tâm, các trường học và nhà văn hóa các thôn. Tài liệu về nội dung học tập và làm theo Bác được sao gửi tới các chi bộ, mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể, đài truyền thanh để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm khơi dậy tinh thần tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đoàn thanh niên xã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong toàn xã và học sinh trường THCS. Nội dung đưa ra thảo luận trao đổi tại các buổi sinh hoạt sát với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với lứa tuổi đoàn viên, thanh niên, học sinh trong thời kỳ mới.                

Các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  theo từng năm đều được Đảng ủy tổ chức học tập, quán triệt đến toàn bộ đảng viên, cán bộ, công chức, trưởng, phó thôn, bản, với tỷ lệ tham gia học tập đạt trên 94%. Để việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả, Đảng uỷ đã chỉ đạo Chi bộ Cao Thượng làm điểm tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung về phong cách dân chủ của Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 01-HD/BTCHU, ngày 24-4-2013 của Ban thường vụ Huyện uỷ. Thành phần gồm các đồng chí đảng uỷ viên, trưởng các ngành đoàn thể, bí thư chi bộ trong toàn xã và đảng viên chi bộ. Sau khi tổ chức sinh hoạt điểm, đảng uỷ đã đánh giá kết quả, chỉ ra  những điểm mạnh cần phát huy, hạn chế cần khắc phục và rút kinh nghiệm đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.               

Đảng ủy chỉ đạo tổ chức linh hoạt công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác như lồng ghép nội dung tại các hội nghị, vào các ngày kỷ niệm, tại các lớp dạy nghề ngắn hạn cho hội viên Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên. Chỉ đạo 3 nhà trường đưa việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi chào cờ sáng thứ 2 hằng tuần, giờ học ngoại khoá, sinh hoạt cuối tuần, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như "Bác Hồ với Bắc Giang, Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác", thi kể chuyện về Bác. Thường xuyên tuyên truyền, biểu dương những việc làm tốt, điển hình trên loa truyền thanh, nêu gương trong các kỳ sinh hoạt đảng, sinh hoạt đoàn thể. Bởi thế, các chuyên đề học tập và làm theo Bác từng năm đều được quán triệt đầy đủ, với hàng trăm lượt ý kiến thảo luận, tạo tinh thần học tập và làm theo Bác sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.               
Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương được cấp ủy chỉ đạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Đảng ủy đã xây dựng Quy định số 07-QĐ/ĐU ngày 16-4-2013 quy định về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ; chỉ đạo các chi bộ, mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể trong xã xây dựng quy định về trách nhiệm nêu gương của ngành mình, triển khai thực hiện tới các chi hội với hình thức và nội dung phù hợp, gắn với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ, thanh, thiếu niên và nhi đồng.               

Không chỉ dừng lại ở học tập, các cơ quan, đơn vị và cá nhân ở Tân Hưng đã thực hiện nghiêm túc việc đăng ký việc “làm theo” Bác. Theo thống kê, hằng năm, trên 70% việc đăng ký làm theo được thực hiện tốt. Đối với mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể của xã, mỗi đơn vị đăng ký 2 việc, sau khi đăng ký đã xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, tiêu biểu như công đoàn cơ sở, hội phụ nữ, hội người cao tuổi. Với các chi bộ, đến nay 100% chi bộ đã thực hiện những việc đã đăng ký, một số chi bộ hoàn thành tốt như chi bộ Mỹ Hưng, Trại Mới, Cầu Bài, trường THCS, tiểu học, mầm non. Hằng tháng, các chi bộ đều thực hiện đánh giá chấm điểm những việc đã làm được, kịp thời chỉ ra những mặt còn tồn tại để từng đảng viên có phương hướng, mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới. Qua kiểm tra, theo dõi việc làm theo của mỗi cá nhân, kết quả có 75% việc thực hiện tốt, 25% thực hiện khá. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các chi bộ tiếp tục duy trì việc ghi sổ nhật ký những việc làm tốt của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Mô hình tổ liên gia tự quản ở thôn Chuông Vàng, Mỹ Hưng; mô hình Câu lạc bộ thơ ca ở các thôn Chuông Vàng, Trung Phụ Ngoài, Cầu Bài đã thường xuyên tổ chức các hoạt động, các phong trào và gắn nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong các buổi sinh hoạt.                  

Đối với khối cơ quan hành chính, nhà nước, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã, các thôn quán triệt việc đăng ký 2 việc làm theo tới toàn thể cán bộ, công chức. Tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách hành chính tại bộ phận một cửa, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đề nghị,  kiến nghị của công dân; thực hành tiết kiệm chống lãng phí… Đảng ủy trang bị 30 bảng chuẩn mực đạo đức, chỉ đạo các chi bộ, phòng, ban tại UBND thực hiện nghiêm túc việc treo bảng, phục vụ cho việc học tập đạt kết quả. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, thời gian qua, nhiều đơn thư, kiến nghị của nhân dân đã được tiếp nhận, giải quyết kịp thời. Đặc biệt, 2 việc bức xúc, nổi cộm được giải quyết căn bản, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Cụ thể: Chỉ đạo thực hiện tốt việc cứng hóa kênh mương trong toàn xã, được nhân dân hưởng ứng tích cực đóng góp ngày công, góp phần đưa xã về đích xây dựng nông thôn mới năm 2015. Chỉ đạo thực hiện, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa. Đảng ủy chỉ đạo UBND xã lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán, thiết kế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã. Sau khi có quyết định phê duyệt, UBND xã đã tổ chức khởi công xây dựng, đến nay đã hoàn thanh và đưa vào sử dụng, tập trung cải tạo, xây mới các công trình phụ trợ, khuôn viên nhà văn hóa trung tâm UBND xã với với quy mô 400 chỗ ngồi, tổng diện tích 790m2.

...Đến kinh nghiệm                    

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, việc thực hiện Chỉ thị 03 ở Tân Hưng đã đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, qua đó cũng để lại một số kinh nghiệm thiết thực:               

Để việc thực hiện Chỉ thị 03 đi vào cuộc sống, phải nghiên cứu, tìm tòi những cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, đơn vị và mỗi người, gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện các quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... và các phong trào xã hội khác.                  

Thực hiện Chỉ thị 03 không phải là một cuộc vận động, mà là một nội dung, yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xem đây là công việc thường xuyên của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Chỉ thị phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và góp ý, giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, công chức về đạo đức, lối sống, tác phong.                    

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc sống và công việc hằng ngày.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất