Từ nhận thức đến hành động
Đồng chí Trịnh Quang Hưng, Bí thư Thị ủy Ngã Bảy thăm điểm sinh hoạt thiếu nhi ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành - mô hình được biểu dương trong học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: Phước Thành
Thực hiện Chỉ thị 03, Thị ủy Ngã Bảy đã chỉ đạo thành lập 41 tổ vận động, tuyên truyền ở 41 ấp và triển khai học tập đến toàn đảng viên trong Đảng bộ (95,32%); đến đoàn viên, hội viên các đoàn thể (85,37%) theo chủ đề hằng năm. Qua đó, 100% đảng viên đăng ký học tập theo Bác và đã có hàng trăm tập thể, cá nhân đăng ký trở thành tập thể, cá nhân tiêu biểu với những việc làm cụ thể, thiết thực: nêu cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lao động, học tập; ý thức phục vụ nhân dân; tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý… Tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác phải kể đến Đảng bộ phường Ngã Bảy - đơn vị được tỉnh chọn chỉ đạo điểm. Thông qua các nội dung học tập và làm theo gương Bác, Đảng ủy đã chỉ đạo quán triệt đến toàn đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, tạo sự lan tỏa. Đồng chí Phạm Văn Phong, đảng viên cao tuổi ở phường Ngã Bảy cho biết: “Tôi nhận thấy qua học tập và làm theo gương Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên - nhất là lớp trẻ có ý thức hơn trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó đã có những việc làm thiết thực, cụ thể, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội cao”.

Không chỉ dừng lại trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, việc học tập và làm theo gương Bác được nhân rộng trong quần chúng nhân dân. Xuất hiện ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia tốt các phong trào phục vụ lợi ích cộng đồng; làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện; tích cực trong xây dựng quê hương… Tiêu biểu như các mô hình “Đội tình nguyện vá đường” đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ vật liệu để dặm, vá những đoạn giao thông nông thôn bị hư hỏng. Mô hình “60 phút vì cộng đồng” vận động các thành viên mỗi tuần dành 60 phút để tham gia vệ sinh môi trường ở những nơi công cộng, góp phần tạo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Mô hình “Câu lạc bộ nhân đạo từ thiện” với hoạt động quyên góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống… Đặc biệt, thực hiện lời Bác dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, các em thiếu niên đã xây dựng mô hình “Câu lạc bộ trẻ em giúp đỡ người cao tuổi” để giúp đỡ những cụ già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn … Em Trương Hoàng Minh Châu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ trẻ em giúp đỡ người cao tuổi phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy chia sẻ: “Từ những mẩu chuyện về Bác mà chúng em được nghe kể lại và qua tìm hiểu cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, chúng em nguyện phải cố gắng học tập, làm những việc dù nhỏ nhưng có ích”…

Đồng chí Nguyễn Văn Mến, thành viên Tổ giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở thị xã Ngã Bảy cho rằng: “Cái hay của Ngã Bảy là đã tạo được sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo Bác đến các tầng lớp nhân dân, do đó các mô hình làm theo Bác không chỉ xuất hiện trong đội ngũ cán bộ, đảng viên mà nó còn có sự tham gia của các giai tầng xã hội, các mô hình ngày càng hướng đến phục vụ cho lợi ích cộng đồng”.

Đồng chí Trịnh Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang - Bí thư Thị ủy Ngã Bảy, nhấn mạnh: “Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 ở thị xã đã đánh giá rõ những kết quả đạt được, nhất là sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong Đảng và quần chúng nhân dân; lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo gương Bác để biểu dương khen thưởng kịp thời, nhằm tiếp tục khuyến khích toàn dân tham gia học và làm theo Bác trong thời gian tới bằng những việc làm thiết thực, hành động cụ thể. Qua đó, khơi dậy sức mạnh toàn dân cùng chung tay xây dựng quê hương, tiến tới xây dựng thị xã Ngã Bảy trở thành thành phố trực thuộc tỉnh”.

Qua 4 năm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có 56 tập thể và 170 cá nhân được Thị ủy Ngã Bảy biểu dương, khen thưởng. Ngoài ra thị xã cũng đã đề nghị tỉnh khen thưởng cho 6 tập thể và 13 cá nhân tiêu biểu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất