Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện Giồng Trôm (Bến Tre)
Để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Quyết định số 702-QĐ/HU về việc kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X), Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2013 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 09 ngày 5-4-2013 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ phân công thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác tham dự sinh hoạt chi bộ cùng các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở trên địa bàn huyện. Qua thực tế cho thấy, việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các chi bộ được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Hằng năm đều có rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo Bác phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc học và làm theo Bác được gắn với các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị như: phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa… góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết các cấp đã đề ra.


Qua học tập và làm theo Bác, đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý dù đời sống và thực tiễn công tác còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn nhiệt tình, tận tụy với công việc, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh. Nhiều đồng chí đã chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phong cách lãnh đạo  theo hướng sát cơ sở, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương chuyển biến tích cực, dân chủ được phát huy. Đặc biệt từ khi triển khai thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đã góp phần đổi mới lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy nêu cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác. Những vấn đề nảy sinh trên lĩnh vực tư tưởng, những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống được cấp uỷ quan tâm giải quyết kịp thời...

Đối với quần chúng nhân dân, sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo tấm gương của Bác ngày càng rõ nét hơn, ý Đảng, lòng dân ngày càng gắn bó thông qua các phong trào. Phong trào nhân dân hiến đất, hoa màu trên đất, ủng hộ, đóng góp tiền để nâng cấp mở rộng mặt bằng theo chuẩn nông thôn mới và các công trình phúc lợi xã hội được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng tích cực. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Đảng bộ xã Lương Phú vận động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, hoa màu trên đất trị giá hơn 5 tỷ đồng; Chi bộ ấp Mỹ hòa (xã Long Mỹ) hơn 2 tỷ đồng; Ông Khưu Thoại Sĩ (xã Châu Bình) hơn 2 tỷ đồng; ông Phạm Văn Phát, (Ấp 1, xã Hưng Phong) hiến 1.500m đất và hoa màu trên đất để xây dựng giao thông nông thôn tại địa phương.

Song song với các phong trào thi đua yêu nước, các địa phương, đơn vị còn lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết. Đảng bộ xã Châu Bình chọn thực hiện tiêu chí thứ 17 về môi trường để lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới. Các xã Tân Hào, Tân Thanh, Châu  Hoà, Ấp 5 Thị trấn chọn việc thắp sáng đèn đường theo tuyến lộ chính góp phần làm giảm tại nạn giao thông. Đảng bộ xã Tân lợi Thạnh, Long Mỹ, Lương Phú, Lương Quới, Hưng Phong chọn san lấp mặt bằng, mở rộng các tuyến lộ liên ấp theo chuẩn nông thôn mới. Đảng bộ xã Lương Hòa chọn việc sinh hoạt theo chủ đề về Bác vào ngày thứ hai đầu tuần sau khi thực hiện nghi thức chào cờ. Chi bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chọn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết các thủ tục hành chính với nhân dân; chi bộ Toà án chọn mỗi cán bộ của ngành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thụ lý và đẩy nhanh tiến độ xét xử án tồn đọng theo thẩm quyền v.v.


Tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy Giồng Trôm đã khen thưởng 21 tập thể, 31 cá nhân  có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất