Đề cao vai trò gương mẫu của cấp ủy đảng, người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị 03
Đồng chí Tô Huy Rứa kết luận Hội nghị.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 tại các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Các đảng ủy đã ban hành các nghị quyết, đề ra các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị, tổ chức kiểm tra, giám sát, phát hiện những việc làm, sáng kiến mới, những mô hình tốt, cách làm hay để phổ biến, nhân rộng trong cơ quan, đơn vị, giúp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn bó hơn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.


Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị đã gắn với thực hiện các giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng ở cơ sở, nhất là khắc phục khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại các tổ chức đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lựa chọn và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực đạo đức, lối sống, gắn với khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục những vấn đề bức xúc, nổi cộm được nhân dân quan tâm để tập trung giải quyết...

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề năm 2014 được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo, nhiều cấp ủy đảng đưa vào sinh hoạt của chi bộ, cơ quan, sinh hoạt hội, gắn với kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần đổi mới lề lối, tác phong làm việc ở nhiều cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện các quy định chung của Đảng về thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Chỉ thị 03: Một số cấp ủy cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chậm, nội dung chưa ngắn gọn. Sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ còn lúng túng, chất lượng chưa cao. Việc lựa chọn và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa thực sự tích cực, kiên quyết. Vẫn còn nhiều biểu hiện quan liêu, xa dân, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là ở các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý kinh tế.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn công tác của Ban Bí thư đánh giá cao các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, khắc phục được bệnh hình thức, chiếu lệ, tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức đảng.

Đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị các cấp ủy đảng nâng cao nhận thức về thực hiện Chỉ thị 03, nhận thức rõ đây là vấn đề vừa cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải cụ thể hóa các tiêu chí; lựa chọn các nội dung phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, đảng bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tập trung giải quyết những hạn chế, yếu kém trên cơ sở thấm nhuần sâu sắc, thấu đáo những yêu cầu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, có quy định cam kết, ràng buộc trách nhiệm và phát huy vai trò giám sát của nhân dân…

Hoa Hiền

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất