Học tập gương Bác Hồ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên làm tốt công tác an sinh xã hội
Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết TW9 (khoá XI) đến cán bộ và đảng viên trong cơ quan BHXH.
Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, kinh tế chậm phát triển, hệ thống hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ; đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, tập quán canh tác lạc hậu. Tỉnh gồm 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 130 xã, phường và thị trấn, trong đó: 110 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, 29 xã biên giới, 1.781 thôn, bản, tổ dân phố. Dân số hơn 53 vạn người, trong đó vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới khoảng 85%. Toàn tỉnh có 19 dân tộc anh em, gồm: Dân tộc Thái (38%), dân tộc Mông (35%), dân tộc Kinh (18%), dân tộc Khơ Mú (3,9%), còn lại là các dân tộc khác. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 chiếm 31, 5%.

Trước khó khăn đó, nhiệm vụ đặt ra cho BHXH tỉnh càng nặng nề, Đảng ủy, Ban Giám đốc BHXH Điện Biên đã lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và lao động nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy, Ban Giám đốc cơ quan xác định, thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Là cơ quan thực hiện chế độ chính sách xã hội nên BHXH tỉnh tiếp xúc với nhiều cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bởi vậy, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác của các phòng chuyên môn và của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc giải quyết chế độ chính sách đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng bảo hiểm luôn được BHXH tỉnh đặt lên hàng đầu. Những năm qua, Đảng bộ đặc biệt quan tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, nghiêm túc việc quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với các chuyên đề học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác để việc học và làm theo Bác trở thành những việc làm thường xuyên. Hằng năm, Đảng bộ chỉ đạo sâu sát từ việc xây dựng kế hoạch, đến việc tổ chức triển khai thực hiện. Sau mỗi đợt học tập, các chi bộ đều tiến hành tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung làm theo gắn với nhiệm vụ chuyên môn, vị trí công tác cụ thể. Các nội dung đăng ký được thông báo công khai  để chi bộ, đồng chí, đồng nghiệp giám sát, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng thực hiện. Đồng thời, Đảng bộ cũng lấy đó làm một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ và đảng viên hằng năm. Sau mỗi đợt thi đua, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ đã tự xây dựng kế hoạch nghiêm túc tự phê bình và phê bình, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề ra phương hướng khắc phục một cách kịp thời. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng có nhiều chuyển biến rõ nét, việc học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, thiết thực và hiệu quả. Từ những kết quả trên, Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt các nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, để các buổi sinh hoạt đảng thực sự có chất lượng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên được quan tâm một cách toàn diện, sâu sắc. Vai trò, chức trách của mỗi tập thể và cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các phòng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được xác định rõ ràng, cụ thể. Với những biện pháp cụ thể, thiết thực, năm 2014 các chỉ tiêu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác khắc phục nợ đọng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu quả. Số người tham gia BHXH, BHYT toàn tỉnh hiện nay là 516.754 người, tăng 6.236 người, vượt 1,2% so với năm 2013. Số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 784.224 triệu đồng, tăng 87.066 triệu đồng, vượt 12,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 104,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Ngoài ra Ngành còn tích cực khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, BHYT và giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động; quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN nhanh chóng, kịp thời. BHXH tỉnh Điện Biên đã tạo được niềm tin, sự thân thiện với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động và những người tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Trong 4 năm (2010-2014) Đảng bộ BHXH tỉnh liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 4/5 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, 1/5 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (7 đồng chí đạt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). 100% cán bộ công nhân viên chức và lao động đều đạt lao động giỏi.

Năm 2015, BHXH Điện Biên thực hiện chủ đề trọng tâm, xuyên suốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là: “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, nỗ lực thi đua  lập thành tích xuất sắc chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập BHXH tỉnh Điện Biên (2-8-1995 - 2-8-2015).  Chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác BHXH. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà BHXH Việt Nam giao, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất