Hoà Bình khảo sát ý kiến sau ba năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

Những người được lấy ý kiến là đại diện cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân tại các huyện, thành phố, đảng uỷ trực thuộc, theo tỷ lệ: Nông dân 30%; cán bộ, đảng viên 20%; lực lượng vũ trang 20%; buôn bán nhỏ: 10%; hưu trí 20%.

Cuộc điều tra sử dụng các phương pháp: Điều tra xã hội học, phỏng vấn cá nhân, phân tích tài liệu, điều tra bằng phiếu hỏi. 1.200 phiếu được phát tại các địa phương: Thành phố Hoà Bình, Huyện Lạc Sơn, Huyện Kim Bôi 120 phiếu; huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, Đà Bắc, Cao Phong, Lạc Thuỷ, Yên Thuỷ, Tân Lạc,  Mai Châu, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 80 phiếu; Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh 60 phiếu.

Phiếu điều tra khảo sát  9 vấn đề trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội của tỉnh:  Về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua; hoạt động của bộ máy chính quyền; việc tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;  kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; hiệu quả việc thực hiện các chủ trương, chính sách; những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai.

Từ điều tra, nghiên cứu cho thấy  41,33% đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, 57,08% đánh giá đời sống nhân dân được cải thiện. Lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thực hiện chủ trương xoá đói giảm nghèo, phát triển du lịch dịch vụ… được 50% số phiếu đánh giá là tốt. Có 51,33% ý kiến đánh giá chính quyền các cấp luôn quan tâm giải quyết các đề nghị chính đáng của nhân dân, 44,33,03% ý kiến đánh giá chính quyền có quan tâm nhưng giải quyết không hiệu quả. 

Về hiệu quả và sự chuyển biến sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: 87.83% các ý kiến đánh giá cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, được quần chúng khen ngợi; 78.33% ý kiến đánh giá cán bộ, đảng viên không có biểu hiện coi thường quần chúng; 70.42% không có biểu hiện thiếu ý thức đoàn kết; 72.33 không có biểu hiện lấy của công làm của riêng; trên 60% các ý kiến đánh giá cán bộ đảng viên không có các biểu hiện vun vén cá nhân, kèn cựa địa vị, nói không đi đôi với làm, lười lao động, học tập.

Về triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có 59,33% phiếu đánh giá việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khoá XI đạt được nhiều kết quả. 67,08% đánh giá các cấp chính quyền đã quan tâm thực hiện có hiệu quả ở lĩnh vực về xây dựng cơ sở hạ tầng; 66,83% việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; 56,58% việc loại bỏ các hủ tục lạc hậu và 83,67% việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Các phương tiện thông tin đại chúng đài truyền hình, báo, tạp chí vẫn là những phương tiện truyền thống được nhân dân sử dụng nhiều nhất: Đài phát thanh- truyền hình 87,67%; sách, báo, tạp chí 70,08%. Ngoài ra, các phương tiện thông tin khác cũng được sử dụng nhưng chưa nhiều Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ 66,33%.

Sau hơn 3 năm thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, giai đoạn 2011 – 2013 tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 10,28%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 13,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,38%/năm, đến năm 2013 giảm còn 18,35%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

Đến hết năm 2013 cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 28,8%; công nghiệp, xây dựng chiếm 37,1%; dịch vụ chiếm 34,1%; tính giá trị tăng thêm của Công ty thuỷ điện Hoà Bình nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 23,2%; công nghiệp, xây dựng chiếm 49,3%; dịch vụ 27,5%. GDP bình quân đầu người đạt 20,7 triệu đồng; sản lượng lương thực có hạt đạt 36,3 vạn tấn; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 78%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,25%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40%; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 13,3%, đạt 6,94 bác sĩ/vạn dân.

Kinh tế -xã hội của các địa phương trong tỉnh từng bước phát triển, chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện, giáo dục, y tế, văn hoá xã hội phát triển. Công tác xây dựng đảng được chú trọng, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố; niềm tin của nhân dân vào Đảng được nâng lên.

Nhiều chủ trương, chính sách thực thi có hiệu quả, được nhân dân đánh giá cao như: Công tác xoá đói, giảm nghèo, kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác chăm sóc các đối tượng chính sách xã hội, gia đình có công với cách mạng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất