Kon Tum đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Công ty CP Đường Kon Tum, tháng 4-2017.

Được thành lập từ tháng 5-1998, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Kon Tum hiện có 33 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) gồm 10 đảng bộ và 23 chi bộ cơ sở với gần 1.100 đảng viên. 20 năm qua, các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối tích cực tham gia thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng giai cấp công nhân của tỉnh, bảo đảm việc làm và thực hiện đúng chế độ, chính sách cho gần 6.000 lao động. 

Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân hằng năm của các doanh nghiệp trong Khối năm sau cao hơn năm trước. Giai đoạn 1998-2005: tăng trưởng trên 20%/năm; giai đoạn từ 2006-2010 tăng trưởng trên 15%/năm; từ 2010 đến nay tăng trên 10%/năm. Lợi nhuận tăng bình quân trên 10%; nộp ngân sách tăng 17%; thu nhập bình quân đầu người tăng 11,5%. Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu đề ra, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, 20 năm qua đã đóng góp vào ngân sách  trên 5.000 tỷ đồng, trung bình mỗi năm chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Các doanh nghiệp thuộc Khối đã thực hiện công tác an sinh xã hội với số tiền khoảng trên 600 tỷ đồng.

Với phương châm xuyên suốt:“Đồng hành cùng doanh nghiệp”, trong công tác lãnh đạo, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Thường xuyên theo dõi, nắm diễn biến tư tưởng của đảng viên và người lao động để chủ động trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Việc quán triệt, phổ biến, xây dựng kế hoạch thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện phù hợp với đặc thù của các doanh nghiệp và yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú, cho đảng viên, cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt tại doanh nghiệp được Đảng ủy Khối đặc biệt quan tâm, các hội nghị và lớp tập huấn thường được tổ chức vào ngày nghỉ hàng tuần để không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Đã tổ chức 40 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng cho trên 2.200 quần chúng ưu tú, 20 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.267 đảng viên mới. Toàn Đảng bộ Khối đã có trên 200 cán bộ, đảng viên học các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trung cấp, cao cấp. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được chú trọng. Qua 12 năm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tuyên dương, khen thưởng, đề nghị cấp trên khen thưởng 156 tập thể và 365 cá nhân.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) được Đảng ủy Khối xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm có trên 60% TCCSĐ trong sạch vững mạnh, trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác quản lý đảng viên, hồ sơ đảng viên, cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên, trao Huy hiệu Đảng được thực hiện đúng quy định, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; 100% đảng viên đang công tác ở các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nghiêm túc mối liên hệ chặt chẽ với cấp uỷ nơi cư trú.

Đảng ủy Khối luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc và thủ tục quy định. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo nhiệm kỳ và hằng năm đúng theo sự chỉ đạo của cấp trên, phù hợp với tình hình Đảng bộ Khối. Bộ máy cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ Đảng ủy Khối đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Đã thành lập 42 đoàn kiểm tra, 28 đoàn giám sát tiến hành kiểm tra 220 lượt, giám sát 146 lượt tổ chức đảng trực thuộc. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát huy các ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa sai phạm góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Trong lãnh đạo các đoàn thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tích cực phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc thành lập và chỉ đạo hoạt động các đoàn thể Khối; đoàn thể các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; công tác xây dựng tổ chức, kết nạp đoàn viên, hội viên được chú trọng; nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới; chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên là người lao động.       

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo 

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Kon Tum Đinh Quốc Tuấn cho biết, nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Khối tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:      

Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.
 
Công tác tuyên truyền vận động đối với chủ doanh nghiệp để tạo nhận thức về sự cần thiết, vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng, cần đặc biệt quan tâm đến việc phân tích, làm rõ những lợi ích trong doanh nghiệp khi có tổ chức đảng; giải thích để chủ doanh nghiệp hiểu rõ tổ chức đảng trong doanh nghiệp là hạt nhân chính trị lãnh đạo, quản lý đảng viên và công nhân lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải là cầu nối giữa doanh nghiệp với lãnh đạo và chính quyền các cấp; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo tỉnh xem xét giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp. Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình “ Đồng hành cùng sự phát triển của doannh nghiệp” đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành năm 2016. Giúp cho mối quan hệ của doanh nghiệp trở nên rộng hơn, có cơ hội nắm bắt nhiều thông tin để quyết định đầu tư, hình ảnh, uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp được nâng lên. 

Hai là, xây dựng mối quan hệ giữa tổ chức đảng và doanh nghiệp.

Cấp ủy các tổ chức đảng và chủ doanh nghiệp cần có sự trao đổi cởi mở, thẳng thắn để thống nhất phương thức phối hợp, tìm ra những điểm chung để song hành và phát triển. Cấp uỷ, tổ chức đảng phải xác lập được mối quan hệ tốt với chủ doanh nghiệp và cơ sở quan trọng nhất để thiết lập mối quan hệ này chính là sự tôn trọng và thống nhất cao về lợi ích giữa hai bên; xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp.

Ba là, đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

Một thực tế hiện nay, có một số chi bộ cơ sở, đảng viên làm việc ở nhiều cơ sở cách xa nhau của doanh nghiệp không thể bỏ sản xuất kinh doanh về sinh hoạt chi bộ và có nhiều doanh nghiệp có nhiều đảng viên thường xuyên làm việc ở các dự án, các công trình… ở xa trụ sở, không có điều kiện về sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Để tạo điều kiện cho đảng viên ở những đơn vị có tính đặc thù này được tham gia sinh hoạt chi bộ hằng tháng, cần đề ra các hình thức sinh hoạt chi bộ một cách linh hoạt như: sinh hoạt trực tuyến đối với những nơi có điều kiện về công nghệ thông tin; sinh hoạt qua email hoặc sinh hoạt chi bộ theo cụm…  

Bốn là, làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là trong doanh nghiệp tư nhân.

Làm tốt công tác tạo nguồn. Đổi mới phương pháp, chương trình, rút ngắn thời gian học tập hoặc tổ chức vào các ngày nghỉ đối với các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp. Gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và thông qua vai trò của đảng viên, nhất là đảng viên giữ các cương vị trong doanh nghiệp để lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức đảng. 

Năm là, chăm lo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ các tổ chức đảng, nhất là bí thư chi bộ.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ, nhận thức và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng. Nâng cao hiệu quả hoạt động, vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ trong các doanh nghiệp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất