Đảng ủy Agribank lãnh đạo toàn hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống và trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Agribank.

Những dấu ấn quan trọng

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, với tinh thần chủ động và sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ, các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), NHNN, Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống Agribank hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng quản lý và nâng cao chất lượng tín dụng; ưu tiên vốn cho nông nghiệp, nông thôn; tăng tỷ trọng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mở rộng hoạt động kinh doanh đối ngoại; đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ (SPDV) trên nền tảng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại. Đổi mới và nâng cao năng lực kiểm tra giám sát, đặc biệt là giám sát từ xa; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Mở rộng ứng dụng CNTT trong quản trị, điều hành, quản trị rủi ro. Điều chỉnh quy mô của một số chi nhánh phù hợp với khả năng quản lý, môi trường, điều kiện kinh doanh đảm bảo an toàn và hiệu quả. Quan tâm đào tạo, đào tạo lại nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hoàn thiện các công cụ quản trị, điều hành tạo động lực tăng năng suất lao động. Đẩy mạnh tiếp thị, truyền thông quảng bá thương hiệu, SPDV của Agribank. Triển khai kế hoạch cổ phần hoá Agribank vào năm 2019 theo Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 28-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ.      

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Agribank đã quan tâm đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên làm tốt công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống nhằm nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Agribank đã kịp thời tổ chức quán triệt và có trọng tâm theo chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khoá XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 300 đảng viên mới và lớp tìm hiểu về Đảng cho trên 650 quần chúng ưu tú; kết nạp 350 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 315 đảng viên mới. Bên cạnh đó, Đảng ủy Agribank đã chỉ đạo rà soát, hướng dẫn các chi, đảng bộ bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và triển khai quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy hoạch cán bộ thuộc diện HĐTV quản lý.

Đặc biệt, dấu ấn quan trọng mà Đảng ủy Agribank đạt được trong nhiệm kỳ qua là việc kiện toàn các tổ chức đảng gắn với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy chuyên môn. Mặt khác, Đảng ủy Agribank đã kịp thời phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách, theo dõi các chi nhánh, đơn vị, tổ chức Đảng trực thuộc bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện các mặt công tác gắn với trách nhiệm của từng ủy viên BCH Đảng bộ với kết quả hoạt động của đơn vị được phân công. Đồng thời, triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW về công tác tổ chức cán bộ; xây dựng và ban hành chương trình hành động các Nghị quyết; chương trình kiểm tra, giám sát; xây dựng và ban hành quy trình kiểm tra, giám sát cũng như thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy Agribank đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong Đảng bộ và hệ thống Agribank với những nội dung cụ thể, phù hợp. Việc tổ chức học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai nghiêm túc, chất lượng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động; tổ chức trao huy hiệu Đảng, biểu dương, tôn vinh Bí thư chi bộ tiêu biểu, gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến; các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác thông qua các hoạt động về nguồn, thăm quan di tích lịch sử, văn hóa... làm cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức một cách sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”. Xây dựng hình ảnh thương hiệu người cán bộ Agribank làm việc với tinh thần trách nhiệm, tự giác, có năng lực chuyên môn cao, luôn ý thức bảo vệ, tạo dựng niềm tin, uy tín đối với khách hàng và đối tác.

Với những thành tích đó, Đảng bộ Agribank và tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống Agribank đã được Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương tặng Bằng khen. Đảng bộ Agribank cũng vinh dự được Đảng ủy Khối DNTW tặng Cờ thi đua thực hiện Nghị quyết 30a-NQ/CP và thực hiện an sinh xã hội giai đoạn (2007 - 2016). Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, Agribank vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động và Huân chương Lao động hạng nhất.

Thông qua đó, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức chính trị của gần 40.000 cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank ngày càng được nâng lên là yếu tố không thể thiếu đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của Agribank.

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Giai đoạn 2018 - 2020 và các năm tiếp theo dự báo sẽ có nhiều yếu tố thuận lợi, tuy nhiên cũng có không ít khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, HĐTV, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong hệ thống Agribank cần tiếp tục phát huy trí tuệ, truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy, đảng viên; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN phù hợp thực tiễn để triển khai thực hiện; tăng cường phát triển các mặt hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Để đạt được điều đó, Đảng ủy Agribank tiếp tục lãnh đạo hệ thống giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng khu vực nông nghiệp, nông thôn, khôi phục vị thế hoạt động tại khu vực thành thị. Kiểm soát tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, phù hợp với khả năng quản lý; đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tiện ích dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định của Nhà nước và từng bước thực hiện theo các chuẩn mực quốc tế. Nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và kinh doanh ngân hàng có trình độ cao đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập. Thực hiện đúng tiến độ cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 theo phương án được Thống đốc NHNN phê duyệt.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 4,5,6 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống Agribank bằng nhiều hình thức thiết thực, đặc biệt đối với đoàn viên thanh niên, lao động trẻ, tạo động lực phát triển mới. Kiện toàn nhân sự BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, mô hình và hoạt động các ban tham mưu và Cơ quan chuyên trách của Đảng ủy, các văn bản thể chế của Đảng ủy gắn với thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong DNNN.

Tiếp tục nâng cao chất lượng theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động; làm tốt công tác điều tra xã hội học, nghiên cứu dư luận xã hội, thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, kịp thời định hướng dư luận, chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm phát sinh ngay từ cơ sở. Cải tiến chất lượng, phương pháp thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, người lao động nắm bắt kịp thời mục tiêu, nhiệm vụ, đồng thuận và chia sẻ những khó khăn/thách thức, các giải pháp của Đảng ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng.

Phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu trên là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ và toàn hệ thống Agribank, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ IX, nhiệm kỳ (2015-2020); 100% tổ chức Đảng trực thuộc đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”.

TS. Nguyễn Thành Chung
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Agribank

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất