Sức xuân của Đảng trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

Đảng của chúng ta Xuân này tròn 93 tuổi. Những ngày này, cả đất nước đang vui mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Niềm vui, niềm tự hào về Đảng quang vinh đang được nhân lên, bồi đắp mỗi ngày.

Hơn chín thập kỷ qua, lịch sử của Đảng luôn song hành cùng lịch sử dân tộc. Năm 1945, mới 15 tuổi với 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước vùng lên Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nhà nước mới, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Trải qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, toàn dân nhất tề đứng dậy đã làm nên những Chi Lăng, Bạch Đằng của thế kỷ 20, đuổi quân thù ra khỏi bờ cõi, giành độc lập, tự do cho dân tộc, thu non sông về một mối. Công cuộc đổi mới 36 năm qua do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đem lại cho đất nước Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với tinh thần của Cách mạng Tháng Tám chúng ta đã chớp thời cơ, chủ động giành lấy thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, bất ổn, nhiều nền kinh tế suy giảm tăng trưởng, nền kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực và tương đối toàn diện, từ tăng trưởng cận âm năm 2021, vượt lên 8,02% năm 2022; các cân đối lớn luôn được đảm bảo, nền tảng vĩ mô ổn định.

Lúc này đây, năm thứ 23 của thiên niên kỷ thứ 3, chúng ta đang có trong tay thời cơ vàng. Thời cơ vàng ấy do truyền thống anh hùng của dân tộc, do những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước đem lại, tạo ra thế và lực để chúng ta vươn lên tầm cao mới. Thời cơ vàng ấy còn do xu thế thời đại và bối cảnh quốc tế tạo nên. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế đòi hỏi chúng ta phải mở rộng khả năng hợp tác mọi mặt với cộng đồng quốc tế. Dẫu vẫn biết thời cơ vàng không phải là bất biến, nó luôn đòi hỏi chúng ta những điều kiện và sự thích ứng, sáng tạo và bản lĩnh của Đảng, của Dân tộc nhưng thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước đã khẳng định niềm tin cũng như luôn nhắc nhở chúng ta về những thách thức mất còn, những suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân. Điều này không mới, nhưng với một đảng cầm quyền thì nó là “giặc nội xâm”, cần phải chống triệt để, bảo vệ Đảng, xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, giữ ổn định xã hội, bảo vệ đất nước. Từ rất sớm, Bác Hồ đã chỉ ra chủ nghĩa cá nhân - kẻ địch “nội xâm” của những người cộng sản - cần phải luôn được phòng và chống triệt để, nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, để Đảng “là đạo đức, là văn minh”, để đội ngũ đảng viên luôn là những chiến sĩ tiên phong, gương mẫu trong công tác và cuộc sống hằng ngày. Chủ nghĩa cá nhân đã sinh ra tệ nạn quan liêu, tham nhũng và lãng phí hiện nay. Nó đang cản trở việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để tu dưỡng đạo đức, trước hết cần phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân bởi chủ nghĩa cá nhân chỉ biết đến mình, muốn “mọi người vì mình” là “giặc nội xâm”, còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm. Những vấn đề đó, thể hiện những tư tưởng lớn lao, những suy tư trăn trở của Bác Hồ về nâng cao đạo đức cách mạng và quét sạch chủ nghĩa cá nhân - hai vấn đề liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và quyết định đến sự thành, bại của sự nghiệp cách mạng ở nước ta.

Một trong những bài học kinh nghiệm lớn được Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội khẳng định: “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam”. Sự lãnh đạo đúng đắn đó xuất phát từ đường lối chính trị đúng đắn, phản ảnh được xu thế vận động của lịch sử, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Đường lối chính trị đúng đắn xuất phát từ một nền tảng tư tưởng vững chắc, một lý luận tiên phong dẫn đường đó là chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện một cuộc cách mạng vì hạnh phúc của nhân dân, lấy dân “làm gốc” để xây đựng Đảng, để xây dựng lực lượng, phát triển cách mạng. Bài học ấy sáng ngời đậm tính thời sự trên những trang lịch sử vẻ vang của Đảng. Khi ý Đảng hợp lòng Dân nên trong Cách mạng Tháng Tám khi được lệnh khởi nghĩa, nhân dân khắp nơi đồng loạt vùng lên đập tan chế độ cũ, giành chính quyền, xây dựng một nhà nước mới, nhà nước của nhân dân. Khi ý Đảng hợp lòng Dân nên Nghị quyết 15 của Đảng về cách mạng miền Nam đã gặp được sự khát khao mong chờ của đồng bào, đồng chí, nhân dân miền Nam đã bùng lên phong trào đồng khởi liên tục giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Khi ý Đảng hợp lòng Dân nên toàn dân dốc lòng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” tạo nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đưa non sông về một mối. Khi ý Đảng hợp lòng Dân nên Đảng khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước được đón nhận ngay từ khi khởi động, để hôm nay thu nhiều thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, từ một nước nghèo, thiếu đói, sau 36 năm đất nước ta không những đã thoát nghèo mà vươn thành một nước có thu nhập trung bình và có vị thế về mọi mặt trên trên trường quốc tế, đang vươn tới một nước có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Mùa xuân Quý Mão 2023 này, tuy kinh tế đất nước mới đang trong giai đoạn phục hồi, còn rất nhiều khó khăn, nhưng trên nét mặt mọi người đều ánh lên một niềm vui mới, chờ đón một tương lai mới. Dọc đường vào miền Trung, từ thành thị đến nông thôn bừng lên một sắc xuân mới, một không khí mới của những đô thị đang phát triển. Câu chuyện xây dựng “kiểu mẫu” được Bác Hồ khởi xướng từ mùa xuân năm 1947, khi lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa. Xuân này về với xứ Thanh đâu đâu cũng nô nức mở mang đường làng, ngõ xóm, trang trí nhà cửa, các khu sinh hoạt vui chơi. Đâu đâu cũng bàn chuyện hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới theo Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ phát huy tối đa hiệu quả tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững với công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng, các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, hạ tầng du lịch, chăn nuôi quy mô lớn đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư để sớm hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại.Cụ  thể hóa một cách sinh động nhất, hiệu quả nhất những chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Từ đó, khơi thông những “điểm nghẽn”, đặc biệt là hoàn thiện cơ chế, truyền lửa niềm tin, hành động quyết liệt, hiệu quả, “điều khiển sắp đặt” hợp lý các nguồn lực để tận dụng thời cơ, bứt phá đi lên. Toàn Đảng bộ, chính quyền và hơn 3,6 triệu dân cùng đồng tâm nhất trí với quyết tâm cao xây dựng Thanh Hoá thành tỉnh phát triển hiện đại, văn minh, thành tỉnh kiểu mẫu như mong muốn của Bác.

Từ câu chuyện xây dựng kiểu mẫu chợt nghĩ đến một ý lớn hơn, bao quát hơn con đường đi tới của một Dân tộc, một đất nước bao giờ cũng đòi hỏi mỗi người tự tìm ra con đường đi lên cho chính mình, những công việc phù hợp, tự thắp lên ngọn lửa đi tới tương lai của mình. Đảng của giai cấp công nhân, của Dân tộc ta luôn thắp ngọn lửa vinh quang tìm con đường đi lên cho mỗi người, cho cộng đồng và cho cả Dân tộc. Đó là một đảng lãnh đạo, một đảng tiên phong, một đảng được nhân dân thừa nhận, tin yêu với tên gọi thân thương hai tiếng “Đảng ta”. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng chỉ được củng cố và nâng cao khi nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đem lại những chuyển biến thực sự trong cuộc sống. Niềm tin ấy của Nhân dân đối với Đảng là cội nguồn sức mạnh, là không gì có thể lay chuyển được. Nhưng Bác Hồ đã từng căn dặn: “một Dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.                

Mùa xuân này chúng ta kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, ôn lại lời căn dặn của Bác Hồ vẫn nóng hổi tính thời sự. Sự tồn tại của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng, uy tín của Đảng với Nhân dân - tất cả những điều đó đòi hỏi Đảng ta một trí tuệ mới, một tầm cao mới, tiếp tục đổi mới, tự chỉnh đốn là giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Và như thế Đảng mãi mãi là của nhân dân, của dân tộc, thân thiết, thiêng liêng - Đảng của chúng ta mang sức xuân bất tận trên hành trình đưa dân tộc đến phồn vinh, hạnh phúc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất