Đảng bộ Công ty Cao su Mang Yang khẳng định vai trò lãnh đạo doanh nghiệp
Công ty Cao su Mang Yang tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện kế hoạch năm 2022.

Đoàn kết, sáng tạo, chăm lo xây dựng Đảng
Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, Đảng ủy Công ty Cao su Mang Yang luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Hoạt động của Đảng bộ ngày càng nền nếp, khoa học và hiệu quả. Đảng ủy thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tăng cường chỉ đạo, điều hành, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo đơn vị; thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình; chấp hành nghiêm túc quy chế hoạt động và chương trình công tác của Đảng ủy đề ra; đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện Đắk Đoa và tỉnh Gia Lai.
Theo đồng chí Trương Minh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty, để công tác xây dựng Đảng hoạt động thực chất, hiệu quả, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, phân công rõ trách nhiệm cho từng đảng ủy viên; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy đã ban hành và triển khai Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty với các tổ chức chính trị - xã hội; Quy chế dân chủ ở cơ sở… Đồng thời chỉ đạo chuyên môn hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về tổ chức cán bộ, tiền lương, thi đua khen thưởng, tuyển dụng, đào tạo, chính sách về bổ nhiệm cán bộ, ký kết thỏa ước lao động tập thể… theo quy định của cấp ủy và chính quyền địa phương, của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đề ra.
Đảng bộ Công ty Cao su Mang Yang hiện có 236 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trong nước và 1 đảng bộ bộ phận là Công ty Hoàng Anh Mang Yang K, đứng chân tại tỉnh Ratanakiri (Căm-pu-chia). Thời gian qua, Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chú trọng công tác xây dựng Đảng; kịp thời quán triệt chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và người lao động. Đồng thời, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Huyện ủy Đắk Đoa về đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. 
Đồng chí Trần Thanh Trung, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nông trường Kdang chia sẻ: Mỗi quý, cấp ủy, chi bộ xây dựng một chuyên đề phấn đấu, rèn luyện để cán bộ, đảng viên thực hiện. Qua đó, 100% đảng viên chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, không vi phạm nội quy, kỷ luật, đạo đức, lối sống. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cùng với nhận thức đúng đắn của cán bộ, đảng viên và người lao động đã góp phần quan trọng vào hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của từng tổ, đội. Còn Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nông trường Đoàn Kết Trương Ngọc Chiến thì cho biết, chi bộ chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt vai trò đại diện cho người lao động, tích cực phối hợp, tham gia cùng Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh; xây dựng quy chế trả lương, đơn giá khoán, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, triển khai các phong trào thi đua, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, Đảng ủy Công ty luôn tạo điều kiện để người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng công tác đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. 
Chủ tịch Công đoàn Công ty Lê Huy Phu thông tin: Trước tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Công ty phát động phong trào tích cực nghiên cứu, tham mưu tìm giải pháp tháo gỡ, duy trì sản xuất - kinh doanh và mở rộng dịch vụ, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng thời, tập trung đổi mới công tác quản lý, thường xuyên phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong cán bộ, công nhân, đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới, đầu tư cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm.
 

Lãnh đạo Đảng ủy Công ty Cao su Mang Yang kiểm tra vườn cây trông mới.

Lãnh đạo Đảng ủy Công ty Cao su Mang Yang kiểm tra vườn cây trồng mới.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh
Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Trương Minh Tiến tâm sự, trong suốt chặng đường 38 năm xây dựng và phát triển, từ ngày thành lập cho đến nay, Đảng bộ Công ty Cao su Mang Yang luôn đoàn kết, sáng tạo, chủ động, tích cực vượt khó, bám sát thực tiễn, giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh hằng năm. 
Nhờ có chủ trương, định hướng của Đảng bộ và điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban Giám đốc Công ty nên trong 2 năm qua, tuy dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, song cấp ủy, lãnh đạo công ty đã nỗ lực, quyết liệt trong mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành sản xuất - kinh doanh, đề ra các giải pháp phù hợp, thực hiện đồng bộ các chủ trương ứng phó với tình hình khó khăn, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị tăng sản lượng, tăng năng suất vườn cây. 
Kết thúc năm 2021, Công ty Cao su Mang Yang đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra; khai thác được hơn 4.905 tấn mủ quy khô, đạt 116,7% kế hoạch, về đích trước kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao 38 ngày; năng suất đạt trên 1,55 tấn/ha. Sản lượng mủ cao su tiểu điền thu mua được 1.842 tấn, đạt 368% kế hoạch; mua mủ thành phẩm của công ty con tại Căm-pu-chia và các doanh nghiệp trong nước được 6.173 tấn, đạt 154% kế hoạch.; tiền lương bình quân đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 9,5% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 38,245 tỷ đồng, đạt gần 120% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng về khai thác, chế biến, chăm sóc, quản lý bảo vệ vườn cây, không ngừng nâng cao đời sống cán bộ, đảng viên, người lao động.
Song song với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, công ty còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, vận động cán bộ, công nhân, người lao động đóng góp ủng hộ Quỹ “Nạn nhân chất độc da cam/dioxin”, Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ Hội Người cao tuổi; hỗ trợ kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ xây nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, nâng cấp khu mộ liệt sĩ; ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai... với tổng số tiền ủng hộ trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên 1,5 tỷ đồng. 
Với định hướng lãnh đạo đúng đắn, sát thực và hiệu quả, Đảng bộ Công ty Cao su Mang Yang liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đắk Đoa và tỉnh Gia Lai. Đảng bộ Công ty và nhiều chi bộ trực thuộc được Huyện ủy Đắk Đoa, Tỉnh ủy Gia Lai tặng bằng khen, giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và phát triển sản xuất - kinh doanh, công tác an sinh xã hội... Năm 2021, Đảng bộ Công ty được công nhận danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh hằng năm, Đảng bộ Công ty đặc biệt chú trọng lãnh đạo công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học - công nghệ vào công tác quản lý, kinh doanh; xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Có thể khẳng định, nhờ có cây cao su, có Công ty Cao su Mang Yang dẫn dắt và tiếp sức mà đời sống của người dân, nhất là bà con đồng bào các dân tộc thiểu số của 77 thôn, làng; 20 xã thuộc 3 huyện công ty đứng chân là Mang Yang, Đắk Đoa và Chư Sê được nâng lên. Cơ sở hạ tầng với điện, đường, trường, trạm và các dịch vụ thương mại, thông tin… được phủ khắp các thôn, làng. Chiều chiều, khi mặt trời vừa xuống núi, mọi người thả bộ trên những con đường đất đỏ xanh thẳm cao su, những chàng trai, cô gái dân tộc Jrai, Ba Na… tung tăng rảo bước trên những con đường rộng mở, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. 
Bằng sức lao động sáng tạo và lòng quả cảm, đạp bằng gian khó với niềm tin và khát vọng của những người đi mở đất, cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Cao su Mang Yang đã và đang viết tiếp trang sử mới, chung sức kiến thiết, dựng xây vùng đất bom cày, đạn xới ngày xưa ngày càng sung túc, ấm no.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất