Hiệu quả từ một nghị quyết chuyên đề
Bí thư Chi bộ thôn Tiến Điều, xã Nhã Nam (Tân Yên, Bắc Giang) trao sổ họp chi bộ cho đảng viên.

Thực trạng

Đến tháng 1-2017, Đảng bộ xã Phúc Sơn (Tân Yên, Bắc Giang) có 218 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ, trong đó có 11 chi bộ khu dân cư và 5 chi bộ cơ quan, trường học. Ở Phúc Sơn xảy ra nhiều trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ảnh hưởng đến tình hình quản lý đất đai trên địa bàn xã. Việc quản lý quỹ đất công ích, quỹ đất dịch vụ cho thuê trên địa bàn chưa đúng quy định; còn xảy ra một số trường hợp thôn tự ý cho thuê khoán, không có sổ sách theo dõi làm thu hẹp diện tích quỹ đất công ích, gây thất thoát nguồn thu, tạo nên sự thiếu công bằng trong nhân dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục người dân trong xã về kiến thức pháp luật đất đai còn hạn chế nên còn để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai; khi xảy ra vi phạm chưa xử lý triệt để, thiếu cương quyết, không dứt điểm. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi sai phạm chưa nghiêm. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn thấp. Đây là một trong những hạn chế, tồn tại của Đảng bộ xã đã được chỉ ra trong kết quả đánh giá tổ chức đảng năm 2015.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do thiếu sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy đảng và các ban, ngành, đoàn thể ở xã. Sự chỉ đạo của đảng ủy và một số chi bộ thôn còn lúng túng, chưa chủ động, không sâu sát; ngăn chặn chưa kịp thời, thiếu kiên quyết; việc chấp hành pháp luật về đất đâi của nhân dân chưa nghiêm. Một bộ phận cán bộ, công chức xã và một số trưởng, phó thôn chưa chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, còn né tránh, đùn đẩy một số việc khó, phức tạp.

Xây dựng nghị quyết chuyên đề

Trong những năm qua, Đảng ủy xã Phúc Sơn luôn quan tâm đến công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM). Hằng năm, căn cứ kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm trước, Đảng ủy xây dựng kế hoạch củng cố, khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém và xây dựng tổ chức đảng TSVM năm sau. Năm 2016, sau khi chỉ ra những hạn chế trong quản lý đất đai, ngày 30-3-2016, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 12-NQ/ĐU về "tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn", chỉ đạo UBND xã xây dựng Kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng ủy. Sau khi nghị quyết được ban hành, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể ở xã, các chi bộ thôn đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết. 

Đảng ủy chỉ đạo UBND xã thành lập tổ công tác tiến hành rà soát quỹ đất công ích và đất dịch vụ trong toàn xã do UBND xã giao khoán và đất do thôn giao khoán; đánh giá, phân loại toàn bộ các vụ vi phạm về đất đai; xác định rõ trách nhiệm, biện pháp xử lý. Tiến hành thanh lý các hợp đồng đã hết hạn, tiếp tục ký hợp đồng với các trường hợp đủ điều kiện. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, cá nhân; chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, tách thửa, hợp thửa đất. Xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng, trường hợp ký không đúng thẩm quyền, các trường hợp vi phạm luật đất đai. Lập hồ sơ theo dõi, quản lý đất công ích. Cử cán bộ địa chính đi đến các thôn giải quyết vấn đề về đất đai và hướng dẫn công dân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bộ phận một cửa của UBND xã. Tăng cường công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý và kịp thời giải quyết đơn thư của công dân, các tranh chấp đất đai trên địa bàn. Chỉ đạo các thôn khi phát hiện trường hợp vi phạm đất đai, lãnh đạo thôn phải đình chỉ, lập biên bản vi phạm, yêu cầu dừng ngay việc vi phạm, tuyên truyền, giải thích để họ hiểu rõ việc vi phạm và yêu cầu khắc phục hiện trạng như ban đầu, sau đó báo cáo về UBND xã.

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy xã, các chi bộ thôn tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại kỳ sinh hoạt đảng nhật ngày 03-4-2016; mỗi chi bộ coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, là tiêu chí để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm luật đất đai, giải quyết ngay các trường hợp tranh chấp đất đai khi mới nảy sinh tại thôn, lập hồ sơ các trường hợp vi phạm báo cáo về UBND xã.

Đảng ủy chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của xã đẩy mạnh tuyên truyền tới các chi đoàn, chi hội, hướng dẫn hội viên, đoàn viên và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy. Hằng năm đưa việc quản lý đất đai vào nội dung thi đua để đánh giá kết quả hoạt động của các chi đoàn, chi hội; nếu tổ chức có người vi phạm thì không đánh giá vững mạnh xuất sắc và không đề nghị khen thưởng; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm là đoàn viên, hội viên theo quy định của tổ chức đoàn, hội.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng uỷ được cả hệ thống chính trị của xã vào cuộc, đây là một trong những nhiệm vụ củng cố, khắc phục những hạn chế, tồn tại của đảng bộ năm 2015, xây dựng đảng bộ TSVM năm 2016. Việc củng cố các mặt yếu kém của Đảng bộ xã Phúc Sơn đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên với quan điểm yếu mặt nào tập trung khắc phục mặt đó. Việc chỉ rõ tồn tại, hạn chế được sự hướng dẫn, giám sát của Thường trực Đảng ủy; các đồng chí ban thường vụ, ban chấp hành được phân công phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc nảy sinh. Chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn từ 1-2 việc còn tồn tại, bức xúc ở thôn để giải quyết. Hằng tháng Ban Thường vụ Đảng ủy phân công giải quyết công việc cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, việc nào khó khăn phức tạp nhất thì đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm giải quyết. Kết quả thực hiện nghị quyết 12, đã xử lý dứt điểm 2 trường hợp xây dựng trái phép, 3 trường hợp vi phạm đất đai từ năm 1994 và đưa công tác quản lý đất đai của xã đi vào nền nếp, giải quyết được những búc xúc ở cơ sở hiện nay. Năm 2016 Đảng bộ xã Phúc Sơn đạt tiêu chuẩn TSVM. Hằng năm, cấp ủy cơ sở căn cứ kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm trước để xây dựng kế hoạch củng cố, khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém và xây dựng tổ chức đảng TSVM năm sau. Các tổ chức đảng tự rà soát để xác định rõ các mặt còn hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục (kể cả tổ chức đảng đạt TSVM vẫn rà soát, chỉ ra những kết quả chưa cao, chưa vững chắc). Cần chỉ cụ thể những hạn chế, yếu kém của từng ngành, từng lĩnh vực, nội dung nào còn yếu kém, nguyên nhân yếu kém, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục. Những việc khó đảng ủy cần họp bàn, có thể cấp ủy ra nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo UBND, các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể sát với tình hình thực tế. Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ban thường vụ, đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, các ngành đảm nhận từng nhiệm vụ cụ thể. Thường trực đảng ủy thường xuyên trao đổi với các đồng chí thường trực huyện ủy, UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện để tranh thủ ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn và nắm bắt tình hình cũng như kết quả thực hiện; vấn đề nào còn tồn tại, đảng ủy sẽ có hướng chấn chỉnh kịp thời. Với tinh thần các tổ chức đảng tự củng cố là chính, có sự hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp trên và cấp uỷ viên phụ trách cơ sở, tin chắc công tác xây dựng đảng ở cơ sở sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất