Ninh Bình đẩy mạnh giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù
Tại xã Chất Bình (Kim Sơn, Ninh Bình), doanh nghiệp kết nghĩa đồng hành cùng địa phương trong việc phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao năng suất và chất lượng lúa.

Sau một năm triển khai thực hiện khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hướng mạnh về cơ sở, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, được dư luận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 140, nhiều cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa đã có nhiều sáng tạo và cách làm hiệu quả trong tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù, do vậy kinh tế - xã hội của nhiều xã có chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng nông thôn có nhiều đổi thay; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quân sự, quốc phòng địa phương được củng cố, tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Với phương châm “xã là chính, cơ quan, đơn vị phụ trách là quan trọng, doanh nghiệp kết nghĩa là cần thiết”, sau khi Quyết định số 140-QĐ/TU, Quy định số 141-QĐ/TU được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức làm điểm tại xã Khánh Hồng (huyện Yên Khánh), trên cơ sở đó rút kinh nghiệm chỉ đạo triển khai trong toàn tỉnh.

Thực hiện sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiều cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu đã tích cực, chủ động phối hợp với xã và doanh nghiệp kết nghĩa khảo sát toàn diện trên các lĩnh vực, qua đó nắm chắc những thuận lợi, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tình hình xây dựng nông thôn mới của xã, từ đó bàn bạc, thống nhất xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ những nội dung công việc trọng tâm cần thực hiện của cơ quan, đơn vị, của doanh nghiệp và của từng xã đặc thù phải triển khai trong từng tháng, quý, cả năm 2016 và những năm tiếp theo.

Trong quá trình thực hiện, đa số các cơ quan, đơn vị đã bám sát Quy định số 141-QĐ/TU, thành lập tổ công tác, tổ giúp việc, phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo; định kỳ hằng tháng phân công cán bộ, chuyên viên xuống dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm và các hội nghị của xã, hoặc xuống cơ sở để nắm bắt tình hình; nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung thực hiện Quyết định số 140 vào các buổi giao ban hằng tuần, hằng tháng của cơ quan, đơn vị; phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở xã, đồng thời thường xuyên phối hợp các cấp, các ngành có liên quan xem xét, giải quyết. Một số cơ quan, đơn vị đã tích cực vận động thêm một số doanh nghiệp tham gia kết nghĩa, nhằm tăng thêm sự giúp đỡ, hỗ trợ đối với các xã đặc thù.

Thông qua việc triển khai thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU, nhiều cơ quan, đơn vị phụ trách đã phối hợp với doanh nghiệp kết nghĩa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và có nhiều phương pháp, việc làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong việc tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ các xã đặc thù, như: Tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ các xã trong công tác quy hoạch, thu hút đầu tư; tổ chức đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm; chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hướng dẫn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao; mở rộng quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu, liên kết sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm; hỗ trợ vay vốn ưu đãi để đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình; hỗ trợ con giống, vật nuôi, phân bón, xây dựng chuồng trại, phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm…

Về xây dựng nông thôn mới, đã tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các xã đặc thù về công tác quy hoạch; làm đường giao thông nông thôn; xây dựng, nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở xã, nhà văn hóa, trường học, thư viện, trạm y tế, một số di tích lịch sử, nghĩa trang; nâng cấp lưới điện, hệ thống truyền thanh xã, nước sạch nông thôn; hỗ trợ thắp sáng đường quê; công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; việc chống lấn chiếm lòng, lề đường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hỗ trợ các trang thiết bị cho trụ sở làm việc của xã; hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước và thực hiện nếp sống văn hóa mới...

Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; đổi mới phương thức, hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố quân sự, quốc phòng địa phương.

Về thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp kết nghĩa và xã đặc thù tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, đối tượng người có công, người già, phụ nữ, trẻ em; tặng học bổng, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, chiếu phim phục vụ nhân dân; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, nhà Mái ấm công đoàn, nhà Khăn quàng đỏ, Đài tưởng niệm liệt sỹ; ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài; tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam... Sau một năm triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa đã giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù với tổng giá trị trên 22,5 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai, nhiều xã đã chủ động rà soát, đánh giá những thuận lợi, nhất là những khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực của địa phương, từ đó trao đổi, bàn bạc với cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa để thống nhất xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong từng tháng, quý để triển khai thực hiện.

Do tranh thủ được tối đa sự tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa nên nhiều xã kinh tế có bước phát triển mới, tiếp thu nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập cho người lao động được nâng lên.

Cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi được quan tâm và hỗ trợ đầu tư, bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều thay đổi. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên rõ rệt; hoạt động của chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở có hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ, công chức ở 55 xã, phường, thị trấn đặc thù có nhiều đổi mới về tư duy, phong cách, lề lối làm việc. An ninh trật tự được đảm bảo; công tác quân sự, quốc phòng địa phương được củng cố. Các chính sách an sinh xã hội được chăm lo và thực hiện tốt hơn…

Với sự giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị phụ trách, doanh nghiệp kết nghĩa và sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các xã đặc thù, năm 2016 đã có 6 xã đặc thù vươn lên về đích nông thôn mới gồm xã Gia Hưng, Gia Tiến (huyện Gia Viễn); xã Ninh Hòa, Ninh Xuân (huyện Hoa Lư); xã Khánh Hồng (huyện Yên Khánh) và xã Lai Thành (huyện Kim Sơn).

Việc thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức các xã đặc thù nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, phương pháp công tác và phong cách làm việc khoa học hơn, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của các địa phương. Đồng thời giúp cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có điều kiện gần gũi, sâu sát, chia sẻ khó khăn với cơ sở, học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm từ thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu, đề xuất cho tỉnh để có các cơ chế, chính sách phù hợp, sát với tình hình thực tiễn hơn.

Quỳnh Thu

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất