Đảng bộ xã Lộc Quảng lãnh đạo xây dựng nông thôn mới
Chè là một trong 2 cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập chính cho người dân Lộc Quảng

Tích cực triển khai

Triển khai xây dựng NTM, Đảng ủy xã Lộc Quảng đã ra nghị quyết chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng NTM. UBND xã xây dựng chương trình, kế hoạch và thành lập các ban phát triển NTM ở các thôn. Trên cơ sở chủ trương xây dựng NTM, Đảng ủy xã Lộc Quảng quán triệt đến từng đảng viên nhằm phát huy sự gương mẫu trong phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi tổ chức, đoàn thể phụ trách một số tiêu chí liên quan. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Lộc Quảng phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào Chung tay xây dựng NTM.

Hiệu quả thiết thực

Đảng ủy, chính quyền xã Lộc Quảng xác định, nâng cao thu nhập cho người dân là tiêu chí “cốt lõi” để thực hiện các tiêu chí khác. Vì vậy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân được lãnh đạo xã đặc biệt quan tâm. Hiện nay, trong tổng số 1.395ha cà phê, xã đã triển khai tái canh (trồng mới và ghép chồi) được 1.148ha. Năng suất bình quân cây cà phê hiện đạt 3,5tấn/ha. Trước đó, năng suất cà phê của Lộc Quảng chỉ ở mức 2 tấn/ha. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Quảng, cho biết: “Ở những diện tích cà phê đã chuyển đổi, nhiều hộ có năng suất bình quân đạt từ 5 - 6 tấn/ha. Với giá cả cà phê như hiện nay, mỗi héc-ta cà phê cho thu nhập khoảng 120 triệu đồng”. Ngoài việc đẩy mạnh tái canh cây trồng chủ lực cà phê, xã còn tập trung chuyển đổi diện tích đất trồng chè có năng suất, chất lượng thấp sang trồng những giống có năng suất và chất lượng cao. Toàn xã hiện đã chuyển đổi sang giống mới được hơn 307ha (trong tổng số 916ha). Từ chỗ năng suất chè bình quân chỉ đạt 4,5 - 5 tấn búp tươi/ha (năm 2011), hiện nay tăng lên 14 tấn búp tươi/ha.

Cùng với đó, hoạt động chăn nuôi cũng được xã khuyến khích. Lộc Quảng hiện có 4 trang trại (2 trại gà và 2 trại heo) chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn được xã chú trọng, định hướng theo hướng sản xuất hàng hóa dịch vụ. 5 năm qua, Lộc Quảng có thêm 2 nhà máy và 1 cơ sở chế biến chè được xây dựng, 2 công ty mua bán nông sản được thành lập. Đến nay, trên địa bàn xã Lộc Quảng đang có 12 công ty và cơ sở sản xuất hoạt động. Song song đó, hoạt động thương mại, dịch vụ được duy trì và ngày càng phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Năm 2015, Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (Lifsap) đã xây dựng và đưa vào hoạt động khu kinh doanh thực phẩm tươi sống, với quy mô thiết kế 437m2, gồm 28 quầy sạp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương giao lưu, thông thương hàng hóa. Mức đầu tư khu kinh doanh thực phẩm tươi sống này hơn 1,7 tỷ đồng.

Nhờ những nỗ lực nói trên, hiện nay, mức thu nhập bình quân đầu người ở Lộc Quảng đã đạt 23,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm xuống còn 2,9%. Đặc biệt, cuối năm 2015, Lộc Quảng đã được công nhận xã NTM.

Mục tiêu lâu dài

Trong số hơn 121 tỷ đồng xã Lộc Quảng đã thực hiện xây dựng NTM, có hơn 4,2 tỷ đồng được đóng góp từ sức dân. Từ các nguồn lực này, xã Lộc Quảng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống. Trước hết, xã tập trung cải tạo, mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn. Theo ông Nguyễn Đức Cường, từ năm 2011-2015, Lộc Quảng đã nhựa hóa và bê tông hóa được hơn 14km và cứng hóa được trên 23km đường giao thông nông thôn. Tổng kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn 5 năm qua của xã hơn 13 tỷ đồng. Ngoài ra, hệ thống kênh mương, hồ đập thủy lợi được sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng cơ bản nhu cầu tưới cho hơn 82% diện tích cây trồng vào mùa khô. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an ninh - trật tự... được giữ vững và phát triển.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Cường: “Mục tiêu chung là tiếp tục giữ vững và nâng cao 19 tiêu chí NTM đã đạt được; đặc biệt là các tiêu chí liên quan đến phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân”. Xã cũng đã đề ra những giải pháp cụ thể đối với từng nhóm tiêu chí, như: nhóm tiêu chí cơ sở hạ tầng - kinh tế xã hội, nhóm tiêu chí kinh tế - tổ chức sản xuất, nhóm tiêu chí văn hóa - xã hội - môi trường và nhóm tiêu chí hệ thống chính trị, để công cuộc xây dựng NTM không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn thay đổi cả cách nghĩ, cách làm và quan trọng nhất là thay đổi chính cuộc sống của người dân Lộc Quảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất