Một số cách làm sáng tạo, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của các đảng bộ tỉnh, thành phố phía Nam
Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể hóa Nghị quyết 

Đó là Quy định về trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu các cấp, các ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Cấp ủy, lãnh đạo ban dân vận, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội (Trà Vinh); Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng phần mềm xử lý thông tin phản ánh và phát hành hơn 30.000 cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện (TP. Hồ Chí Minh).

Đa dạng các hình thức tuyên truyền để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết, như: (i) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài địa phương (Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng các chuyên mục Chống diễn biến hòa bình; Suy nghĩ và hành động; Xây dựng Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hoa giữa đời thường; Quốc phòng - an ninh; Bình Phước xây dựng chuyên mục Đảng trong cuộc sống; Học tập và làm theo lời Bác; Bình luận và phản biện; Góc nhìn thẳng; Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt; Phòng, chống diễn biến hòa bình; Phòng, chống tham nhũng…); (ii) Biên soạn, in ấn, phát hành sổ tay (Tây Ninh: Phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên; Đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên. Đồng Tháp: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng viên làm theo lời Bác); (iii) Xuất bản cuốn tài liệu (sổ bỏ túi) tuyên truyền 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII (Trà Vinh; Bến Tre; Bà Rịa - Vũng Tàu; Lâm Đồng).Đại biểu tỉnh Lâm Đồng dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021.

Triển khai thực hiện có hiệu quả dưới một số hình thức khác như: Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh xây dựng khẩu hiệu hành động và bảng nội dung 82 biểu hiện suy thoái được cụ thể hóa từ 27 biểu hiện trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), hướng dẫn quy cách và địa điểm treo ở những nơi trang trọng, thuận tiện, dễ nhìn, bảo đảm an toàn tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân theo dõi, thực hiện (Trà Vinh); Công khai 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại trụ sở cơ quan, đơn vị, ở nơi trang trọng, dễ nhìn, để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm, giám sát việc thực hiện (Tây Ninh); Tổ chức sinh hoạt chính trị (chào cờ đầu tuần) gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Bạc Liêu); Tổ chức Hội thi viết, thi thuyết trình, thi tìm hiểu Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW (Công an tỉnh Vĩnh Long; Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận; Huyện ủy Bảo Lâm, Lâm Đồng); Tổ chức mô hình sân khấu hóa cuộc thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào ngày 19-5 hằng năm (Huyện ủy Đơn Dương, Lâm Đồng); Kịp thời biểu dương khen thưởng và đề nghị khen thưởng những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt việc tốt” (Đồng Nai).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất