Quang Sơn: Đảng lãnh đạo nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng thành công nông thôn mới
Đoàn Phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng làm việc tại xã Quang Sơn (TP. Tam Điệp, Ninh Bình).

Khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, Quang Sơn gặp không ít khó khăn. Là xã miền núi, địa bàn rộng, dân cư không tập trung, giao thông đi lại khó khăn. Việc quản lý đất đai và phát triển sản xuất được chia làm 3 khối, khối hợp tác xã nông nghiệp, khối Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao và khu công nghiệp của tỉnh, do đó có rất nhiều khó khăn trong việc quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, định hướng phát triển sản xuất cũng như xây dựng kết cấu hạ tầng chung trên địa bàn. Lúc đó xã mới đạt 5 tiêu chí nông thôn mới là điện, trường học, chợ, bưu điện và y tế.

Bên cạnh những khó khăn, Quang Sơn cũng có những lợi thế để phát triển. Là xã nằm gần trung tâm thành phố Tam Điệp, là khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh, có nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đây là điều kiện thuận tiện cho phát triển đa dạng các loại hình kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Xã có cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ như điện, đường, trường, trạm và một số công trình khác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Với quyết tâm phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, Đảng bộ Quang Sơn đã tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến mọi tổ chức và nhân dân trong xã. Đã tổ chức hơn 55 hội nghị với 2.868 lượt người tham gia. Xã làm 2 cụm pa-nô cỡ lớn công bố quy hoạch tại khu trung tâm xã, 13 pa-nô công bố quy hoạch cỡ vừa đặt tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn để nhân dân cùng biết, hiểu rõ về chương trình xây dựng NTM. Đài truyền thanh xã mở chuyên mục tuyên truyền về xây dựng NTM với số lượng 3 buổi/tuần, thời lượng 60 phút/buổi để tuyên truyền các nội dung về xây dựng NTM. BCĐ xây dựng NTM của xã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” đến mọi tổ chức, đoàn thể, quần chúng nhân dân.

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong xây dựng NTM của Quang Sơn. Đảng bộ, chính quyền địa phương, các đoàn thể quần chúng luôn động viên nhân dân tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên cho phát triển nông nghiệp; tăng cường, khuyến khích phát triển triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại và ngành nghề, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động.

Trong sản xuất nông nghiệp, xã đã duy trì ổn định diện tích 238,2ha chè, áp dụng tốt quy trình thâm canh, chăm sóc và nâng cao năng suất đạt từ 10 đến 13 tấn chè lá, chè cành/ha/năm, đồng thời mở rộng diện tích trồng các cây màu truyền thống như ngô, từ, khoai lang, sắn; đưa các giống cây ăn quả đã trồng thử nghiệm và đạt hiệu quả (như Ổi lê Đài Loan, chuối tiêu hồng, bưởi diễn) vào trồng thay thế các cây kén hiệu quả. Triển khai các mô hình, dự án khuyến nông trên địa bàn xã như mô hình gà thả vườn, giống Bò lai 3B, xây dựng bể biogas; phát triển 13 mô hình kinh tế gia trại, doanh thu hàng năm đạt trên 165 triệu đồng/hộ/năm. Đảng ủy chỉ đạo tập trung quy hoạch vùng sản xuất chè an toàn để thực hiện xây dựng thương hiệu Chè xanh Ba Trại theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 15-6-2015 của BCH Đảng bộ TP. Tam Điệp.

Để thuận tiện cho việc đưa cơ giới hóa vào phát triển sản xuất, xã đã hoàn thành dồn điền đổi thửa 238,2 ha đất sản xuất nông nghiệp, đã vận động nhân dân đóng góp 1.071 triệu đồng, hiến 1,03ha đất để làm giao thông, thủy lợi, kinh phí; khối lượng làm giao thông, thủy lợi nội đồng là 23.940m3.

Phát huy lợi thế của khu công nghiệp, các loại hình dịch vụ trong xã tiếp tục dược duy trì và ngày càng phát triển như dịch vụ vận tải, ngành nghề và lao động phổ thông. Kinh doanh buôn bán cũng có bước phát triển và mở rộng làm tăng nguồn thu nhập và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Trên địa bàn xã có 18 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút khoảng 450 lao động địa phương có việc làm ổn định, thu nhập bình quân từ 4 triệu/người/tháng trở lên. Công tác đào tạo nghề cho người lao động luôn được quan tâm, chú trọng.

Việc huy động nguồn vốn từ sự đóng góp của nhân dân đã thu được kết quả đáng khích lệ. Nhân dân đã đồng tình và tham gia tích cực, từ việc bàn bạc thống nhất chủ trương của địa phương, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện, vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền mặt, ngày công lao động để thực hiện các dự án như làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng để phát triển sản xuất, xây dựng nhà văn hóa thôn, chỉnh trang nhà ở dân cư, xây dựng nhà tình nghĩa và thực hiện công tác vệ sinh môi trường.

Nông thôn đổi mới

Sau 6 năm thực hiện xây dựng NTM, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của các cấp ủy, đảng bộ và nhân dân Quang Sơn đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành thêm 14 tiêu chí, đạt 19/19 tiêu chí trước 4 năm so với lộ trình. Quang Sơn đã có sự thay đổi rõ rệt, diện mạo nông thôn đổi mới, nhận thức của người dân được nâng lên, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy. Xã đã cơ bản xây dựng được cơ sở hạ tầng là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, hình thành các mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được ổn định, giữ vững. Trong những năm qua kinh tế xã hội của xã tiếp tục tăng trưởng tương đối cao và ổn định, cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, nghiệp, các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tăng nhanh. Năm 2016 cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm 45,9%; công nghiệp, dịch vụ chiếm 54,1%. Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất canh tác năm 2016 đạt 73,6 triệu đồng so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 31,49 triệu/năm tăng 20,79 triệu đồng so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo là 2,4%, giảm 1,3% so với năm 2010.

Năm 2017, Quang Sơn được thành ủy, UBND thành phố Tam Điệp lựa chọn, giao nhiệm vụ tiếp tục thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Sẵn sàng với nhiệm vụ mới, Quang Sơn đã triển khai thực hiện kế hoạch ngay từ quý I năm 2017 nhằm duy trì và nng cao chất lượng các tiêu chí, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững. Trên cơ sở khả năng huy động nguồn vốn tập trung ưu tiên những công trình trọng điểm để đầu tư có hiệu quả. Hết năm 2017, Quang Sơn đã cơ bản thực hiện hoàn thành được kế hoạch đề ra, tổng ngân sách xã đầu tư cho xây dựng NTM kiểu mẫu là 8,4 tỷ đồng.

Quang Sơn đã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020. Tin rằng tiếp tục phát huy cách làm ý Đảng thuận lòng Dân, có sự chung sức đồng lòng của nhân dân, diện mạo nông thôn Quang Sơn sẽ ngày càng khởi sắc.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất