Tuyên Quang nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo và giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện


Các giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Tuyên Quang trao đổi
về ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng.

Đến nay, Tuyên Quang có 6/7 huyện đã thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo và giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Trong đó, thành phố Tuyên Quang là địa phương tiên phong thực hiện từ năm 2016 khi chưa ban hành Nghị quyết số 18; còn lại huyện Sơn Dương dự kiến trong thời gian tới sẽ nhất thể hóa. Qua một thời gian thực hiện chủ trương này cho thấy, việc nhất thể hóa đã tạo thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên do các trưởng ban tuyên giáo đều là ủy viên ban thường vụ huyện ủy, thành ủy. Bởi vậy, mọi việc đều có sự chỉ đạo trực tiếp của ban tuyên giáo. Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện không phải mất thời gian xin, chờ ý kiến chỉ đạo của ban tuyên giáo; các chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy được đồng chí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị lĩnh hội và triển khai ngay, không phải qua khâu trung gian như trước đây. Đồng thời, giảm được biên chế, nâng cao được trách nhiệm của người đứng đầu trung tâm.

Thực tế ở những nơi đã thực hiện chủ trương này một thời gian khá lâu như thành phố Tuyên Quang và các địa phương khác cho thấy, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới. Đồng chí Thân Văn Khánh, giảng viên kiêm chức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuyên Quang cho biết, việc nhất thể hóa Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố giúp mỗi giảng viên thấy được trách nhiệm của mình trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, trau dồi kiến thức về lý thuyết cũng như kinh nghiệm thực tiễn. Giảng viên được phân công công việc cụ thể hơn, sát với năng lực, sở trường của từng người. Công tác đôn đốc, kiểm tra quá trình soạn giảng và lên lớp của giảng viên được thường xuyên hơn.

Nhiều nơi như Lâm Bình, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa sau khi thực hiện chủ trương này đã có những giải pháp hay, chặt chẽ hơn trong quản lý sĩ số học viên, thẩm định và xét duyệt giáo án trước khi giảng dạy cũng như thẩm định thời gian đăng ký học tập của các cơ quan, đơn vị. Yên Sơn là địa phương thực hiện việc nhất thế hóa một cách khẩn trương với sự quyết tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy theo kế hoạch đề ra. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cho biết, sau khi nhất thể hóa, chúng tôi đã đề ra những quy định mới về quản lý sĩ số, đảm bảo đúng số tiết học của học viên. Nếu học viên không đáp ứng đủ yêu cầu về thời gian học tập theo quy định, Trung tâm kiên quyết không cấp chứng nhận. Bên cạnh đó, những giáo án của giảng viên được thẩm định nếu không đạt yêu cầu cũng không được lên lớp. Ngoài ra, trung tâm còn quản lý chặt chẽ việc mở lớp có đảm bảo thời gian đã đăng ký không. 

Theo đồng chí Nhữ Hùng Thông, giảng viên kiêm chức, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Sơn, việc cung cấp thông tin, tài liệu để giảng viên cập nhật, nắm bắt kịp thời đã được chú trọng. Đặc biệt từ khi thực hiện nhất thể hóa hai chức danh đã có những đổi mới tạo điều kiện cho học viên được học tập tốt hơn, đáp ứng nguyện vọng của học viên như điều chỉnh thời gian mở các lớp sơ cấp chính trị. Qua công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở và trước yêu cầu cần phải bồi dưỡng kiến thức mới cho các đồng chí cấp ủy viên cơ sở về công tác cán bộ, tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Trung tâm đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy mở một số lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức, cán bộ. Qua đó giúp đội ngũ cấp ủy viên cơ sở cập nhật kiến thức mới về công tác Đảng, nắm bắt kịp thời các chủ trương, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác Đảng. 

Đồng chí Quan Văn Duyên, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chiêm Hóa cho biết, việc nhất thể hóa hai chức danh trước đây đã từng thực hiện. Đến nay tiếp tục thực hiện nên không có gì vướng mắc mà còn mang lại nhiều thuận lợi. Vì có những việc cần chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo Trưởng Ban Tuyên giáo để triển khai, không phải mất thời gian truyền đạt lại cho đồng chí Giám đốc Trung tâm như trước đây. Từ khi nhất thể hóa đến nay, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm về cơ sở vật chất, điều kiện lớp học như được lắp wifi miễn phí, điều hòa. Trung tâm khuyến khích và tạo điều kiện để học viên và giảng viên được tham gia các chuyến đi thực tế. Trong phương pháp bồi dưỡng, tập huấn, Trung tâm chú trọng vào thực chất chứ không chạy theo số lượng, kế hoạch đề ra như: Lựa chọn những nội dung phù hợp nhất để truyền đạt, chọn những địa phương, đơn vị chưa được tập huấn của năm trước để tổ chức bồi dưỡng, tập huấn...

Hiệu quả bước đầu do nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện là cơ sở để đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị. Bởi khi vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, sâu sát hơn sẽ góp phần xây dựng các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện sớm đạt chuẩn theo kế hoạch đề ra.               

Bài, ảnh: Thủy Châu

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất